GOD FART: Det er høyt turtall på tungbilmarkedet, men registrering er ikke gjort med et fingerknips. (Ill. foto)

Nå går tungbilregistrering på lavgir - som vanlig

Dag Nordvik: – Det samme gjentar seg hvert eneste år

Ventetid på registrering av tungt materiell har blitt mer regel enn unntak, og når vi nå er inne i den viktigste feriemåneden er ventetiden igjen oppe på 10 virkedager – altså to uker.

– Det er akkurat det samme som gjentar seg hvert eneste år, sier en oppgitt Dag Nordvik, fagsjef teknikk i Norges Lastebileierforbund til Yrkesbil.

– Det blir heller ikke bedre av at ny fartsskriver skal inn fra 21. august. Dette kan øke trykket på registreringer i ferietiden og inn i august måned av forhandlere som ønsker å rekke og få bruke dagens skriver før ny må på plass, legger han til. Her jobber NLF via IRU i Brüssel for å få EU-kommisjonen til å utsette innføringsdatoen for ny type fartsskriver.

Tilbakevendende tema

REPRISE: – Det samme gjentar seg hvert eneste år, sier Dag Nordvik i NLF. Foto: NLF

– Vi er med andre ord tilbake der vi alltid har vært, og vi synes det er beklagelig at myndighetene ikke ser hvilke konsekvenser forsinkelser på registrering kan ha for den enkelte bedrift når det gjelder tidsbestemte avtaler som er inngått – både på arbeidsoppdrag, leasing av materiell og bruktbil som er solgt, sier Dag Nordvik i NLF.

Ventetiden på registrering for tunge kjøretøy er et tilbake-vendende tema også i Bransjegruppe nyttekjøretøy, der BIL og NBF sitter sammen med tungbilaktører som dekker 98 prosent av markedet.

Over 2.000 biler på vei

– I løpet av noen dager har ventetiden øket fra sju til elleve virkedager, sier teknisk direktør Tore Lillemork i BIL, som legger til at det som skjer nå, er som ventet.

– Hittil i år har lastebilsalget vært meget bra, med en økning på 22 prosent. Dette øker presset på registrering, noe vi har minnet om gang på gang. Svaret fra Statens vegvesen er henvisninger til at man skal avvikle ferie på denne tiden, noe som selvsagt går ut over bemanningen. Også bilforhandlere må ha ferie – men de må også klare å betjene kundene sine likevel, sier Lillemork.

Han henviser til at det også har vært gjort oppmerksom på at mer enn 2.000 nye biler nå er underveis.

VENTETID: – Når kapasiteten reduseres så mye, må det bli ventetid, sier Tore Lillemork i BIL. (Foto: BIL)

Forverrer ytterligere

– Det vil bety ventetid når 12-13 ansatte i godkjenningsenheten blir til bare tre i flere uker. Når kapasiteten reduseres med 75 prosent, samtidig som det kommer flere biler enn på lenge, sier det seg selv at det blir utfordrende, fastslår Tore Lillemork.

– Samtidig har vi kravet til ny type fartsskriver som trer i kraft 21. august, og som forverrer denne situasjonen ytterligere, understreker han.

Misunner svenskene

– Er det ingen lyspunkter i situasjonen?

– Det er selvfølgelig en viss mulighet for at dette kan gå bedre enn fryktet, men de signalene vi får fra medlemmer i forkant av feriemåneden tyder ikke i den retningen. Så får vi heller glede oss dersom det viser seg at vår skepsis på forhånd var uberettiget.

Det er ikke fritt for at vi misunner svenskene deres effektivitet og smidighet. Men i Sverige finnes det tre aktører som jobber på dette området – her i landet har vi bare én, og det gir en monopolsituasjon som ikke er heldig, slutter Tore Lillemork.

Ferieavvikling

Han får støtte av Knut Martin Breivik, avdelingsleder drift og utvikling i NBF.

– Det er en kombinasjon av ferieavvikling og store antall biler – altså for liten kapasitet til volumet. Det er et stort volum biler som skal gjennom systemet nå, og trøkket på registrering er voldsomt, fastslår han.

– Med en ventetid på 10 virkedager, er man nå snart i august før saker blir tatt tak i. Det er slik at den ventetiden som det opereres med, er den tiden det tar før behandlingen av en sak påbegynnes. Da kan det i beste fall gå raskt om alt er i orden, men mer kompleks og kanskje manglende eller mangelfull dokumentasjon tar lengre tid. Når en sak stopper i påvente av korrekt dokumentasjon, mister man sin plass i køen, sier Knut Martin Breivik, som har forståelse for at etaten må ha forsvarlig ferieavvikling.

Ikke bra

MONOPOL: – Vår utfordring er at SVV har monopol, vi har ingen andre vi kan spørre, sier Knut Martin Breivik i NBF. (Foto: NBF)

– Men vår utfordring er at de har monopol – vi har ingen andre vi kan be om hjelp når ting hoper seg litt opp. I tillegg har vi en ekstra utfordring på begrenset hallkapasitet til visning av bil.

Summen av det hele blir ekstra kostnader for bransjen. Når et stort antall biler skal kjøpes inn og betales, blir det en tung likviditetsbelastning dersom disse bilene må stå ekstra lenge på tomta før de kan gå videre. Det er store verdier som låses for en periode, samtidig som det ikke er bra at kundene må vente for lenge på de nye bilene sine, sier Breivik videre.

Store bokstaver

Sammen med Tore Lillemork har han den overbyggende kontakten med Statens vegvesen, og han legger ikke skjul på at det tidvis har vært brukt store bokstaver i dialogen.

– Tonen har av og til skjerpet seg, men dette handler jo ikke om å bruke kjeft. Det jobbes mye bra i Statens vegvesen, og vi har forventninger til videre bedring i løpet av året – også når det gjelder bedre oppfølging i enkeltsaker, slutter Knut Martin Breivik.

Mest krevende

Hva sier Statens vegvesen om situasjonen?

– For tiden er det en ventetid på ca. 10 virkedager for start av saksbehandling og dokumentkontroll, og det er heller ikke hårreisende lange ventetider for kontroll i hall, sier Avdelingsdirektør kjøretøy i Statens vegvesen til Yrkesbil.

– Det er ferieavvikling hos oss for tiden, og da kan det være noe lengre ventetid enn ellers i året. I den viktigste ferieperioden er kapasiteten noe redusert. Vi har størst ferieavvikling i juli, når også trøkket og pågangen fra bransjen normalt er lavest.

Mest krevende er trøkket gjerne fra begynnelsen av juli og 3-4 uker fremover, før det gradvis normaliserer seg igjen i første halvdel av august, men noen veldig alvorlige meldinger har vi ikke sett hittil, sier han.

NØYAKTIGHET: I Statens vegvesen oppfordrer Espen Andersson alle involverte til å være nøyaktige med dokumentasjonen for å få best mulig flyt.

Litt fort i svingene

– Bransjen melder om kraftig økt lastebilsalg?

– Vi vet at bransjen sitter med en del biler nå, og at det kommer mer over sommeren. Det har vært generelt stor pågang på tunge biler i hele år, noe vi ser på tallenes tale. Hittil i år er det en økning på 20 prosent i forhold til gjennomsnittet for de siste tre årene – og sammenligner vi med samme periode i 2022 er økningen hele 30 prosent ved utløpet av mai måned, sier Andersson videre.

– Er sakene dere får inn godt forberedt?

– Med mye ekstra trøkk utover vår og sommer, kan det nok se ut til at det har gått litt fort i svingene for noen med klargjøringen av dokumentasjon. Dette ser vi på en del unødvendige feil, som for eksempel bruk av feil bilder og dokumentasjon i forhold til utgåtte krav.

Våre folk må i slike tilfeller enten fatte negativt vedtak, eller mase på mer og riktig dokumentasjon. Dette har vi slitt litt med nå, så jeg kan bare oppfordre til å være nøye med å få dokumentasjonen riktig før innsending. Det er jo også slik at de som har alt i orden, må vente ekstra på dem som ikke har det, slutter Espen Andersson.

Powered by Labrador CMS