GJENTAR OPPSKRIFTEN: 237 utstillere var representert og 15.482 personer besøkte Transport & Logistikk i Lillestrøm i 2019, der dette bildet er tatt. I september 2023 er det klart for ny bransjefest etter samme oppskrift hos NOVA Spektrum.

– Blir Norges største og mest komplette møteplass for hele næringen

Forrige gang deltok 15.000 besøkende og over 230 utstillere. I år forventer arrangørene enda større oppslutning, når den kombinerte konferansen og messen Transport & Logistikk braker løs i september.

Arrangørene som står bak Transport & Logistikk er allerede i full gang med planleggingen av høstens store bransjebegivenhet. Forrige gang, i 2019, samlet arrangementet mer enn 15.000 besøkende og over 230 utstillere i 2019.

Norges Lastebileier-Forbund, NHO Logistikk og Transport, Norsk Industri og Norske Havner håper å gjenta suksessen, og opplyser at de har forventning om enda flere deltakere i år.

I skrivende stund er over 150 utstillere påmeldt, og 90 prosent av utstillingsarealet er fylt opp, opplyser Trond Andersen i Nova Spektrum til YrkesBil.

– På Transport & Logistikk er den komplette varekjeden innen transport- og logistikksektoren representert med et stort antall bedrifter, medarbeidere, utstillere og foredragsholdere. Dette gjør arrangementet til Norges største og mest komplette møteplass for hele næringen, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF.

I tillegg til et faglig program i form av en to-dagers konferanse som er forventet å samle over 800 deltakere, blir det også en stor utstilling som retter seg mot alle aktørene som er en del av næringen.

Utfordringer på dagsorden

Transport & Logistikk er en sammenslåing av NLFs Transportmesse og NHO/Norsk Industris konferanse Transport og Logistikk.

De første dagene av arrangementet er viet konferansen der arrangørene setter næringens viktigste utfordringer på dagsorden.

– På konferansen samler vi alt fra vareeiere, transportører til de viktigste beslutningstakerne innen logistikk og transport til felles diskusjon og rådslag om hvordan vi skal bevare og styrke konkurransekraften til aktørene som utgjør den norske transport- og logistikksektoren. Vi sørger for at dette blir en møteplass der tema som blant annet lønnsomhet, forsyningssikkerhet og hvordan man skal lykkes med å skape ny innovasjon i transportsektoren står sentralt, sier Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

FORBEREDER SEG: Arrangørene bak Transport & Logistikk er i full gang med forberedelsene til årets største møteplass for bransjen. På bildet fra venstre: Geir A. Mo (NLF), Are Kjensli (NHO Logistikk og Transport), Arnt-Einar Litsheim (Norske Havner), Kjetil Dale (Styreleder påbyggergruppen i Norsk Industri), Trond Andersen (NOVA Spektrum), og Jo Eirik Frøise (Norsk Industri).

Sosial hygge også

Kjensli er opptatt av at konferansen skal være en arena der viktige perspektiv på hvordan man kan få en samferdselsinfrastruktur man kan være stolt av, løftes frem.

Han minner om at høstens arrangement er den siste store samlingen for en samlet bransje før regjeringen i løpet av neste vår legger frem Nasjonal Transportplan for perioden 2025 – 2036. Samtidig er konferansen en viktig sosial arena:

– Gjennom konferansen retter vi søkelys på mulighetene og utfordringene i tett samspill med politikerne, myndighetene og bredden av næringslivet selv. Dette gjør arrangementet unikt og bidrar til at vi får spennende innhold på scenen som virkelig skaper engasjement i salen. I tillegg har konferansen også en viktig sosial funksjon som arena for dialog, relasjonsbygging og nye kontakter. Det er her hele næringen er samlet i høst, sier Kjensli.

Utstillingsvindu for rekruttering

I tillegg til konferansen består Transport & Logistikk av en stor utstilling på hele 30.000 kvadratmeter, tilsvarende nærmere 40 håndballbaner.

Utstillingen samler utstillere fra alle deler av logistikk- og transportsektoren, og representerer i realiteten den viktigste kanalen for salg, markedsføring og relasjonsbygging for alle som henvender seg til næringen.

Utstillingen er også et stort utstillingsvindu av direkte betydning for å skape nysgjerrighet og interesse blant unge under utdanning:

– Gjennom utstillingen viser vi frem bredden av alle jobb- og karrieremulighetene som finnes innen transport og logistikk. Dette er viktig for at flere unge skal få opp øynene for de fantastiske mulighetene som finnes i vår næring der det er stort og økende behov for flere medarbeidere på alle nivå. Over tid er målet å få flere til å velge yrkesjåføryrket eller andre roller inne vår sektor som bidrar til at vi fortsatt kan ha en sterk og robust transportsektor i Norge, sier Geir A. Mo på vegne av alle arrangørene.

Powered by Labrador CMS