Den ferskeste felles øvelsen fant sted i Barcelona 23. september. Ingen informasjoner derfra er blitt offentliggjort.
Den ferskeste felles øvelsen fant sted i Barcelona 23. september. Ingen informasjoner derfra er blitt offentliggjort.

Platooning? Glem det?

Eurotransport.de minner om at 30. november er det slutt på det transeuropeiske programmet Ensemble – Enabling Safe Multi Brand Platooning for Europa. Det er ikke mye liv i dette nå, slår nettstedet fast.

Publisert

Det virket jo fascinerende – koble lange vogntog til hverandre elektronisk slik at de kunne tilbakelegge de lange motorveiavstandene tett opp i hverandre, med bare en aktiv sjåfør i forreste vogntog.

Selvfølgelig var det mange praktiske problemer som måtte løses – personbiler som skulle ut på neste avkjørsel for eksempel, eller biler i platoonen som måtte parkere på grunn av hviletid – men oppsiden var spennende.

Man så for seg lavere drivstoff-forbruk, høyere sikkerhet, lavere belastning på sjåførene, lavere slitasje på drivlinjene, færre køer og meget annet.

Det var ikke noe galt i å forske på dette, men nå spør Eurotransport.de om man egentlig har forsket og hva resultatene har blitt.

Nettstedet forteller at det har vært brukt ca. 26 millioner Euro på dette, 20 av dem fra EU. Scania har hatt størst glede av forskningsmidlene, med 2,2 mill. Deretter følger Volvo og MAN.

På bunnen ligger DAF med rett under en million og Daimler med bare en halv million. Daimler trakk seg nemlig allerede i januar 2019 – de fikk en følelse av at her var det ikke noe å hente, og at eventuell drivstoffinnsparing var marginal.

Men de hadde lært mye om Car2Car kommunikasjon, noe som er nyttig i utvikling av autonome biler, sier de.

Eurotransport.de forteller at den ferskeste felles øvelsen fant sted i Barcelona den 23. september. Ingen informasjoner derfra er blitt offentliggjort, og selv etter mange etterlysninger har det ikke dukket opp noen.

De eneste brukbare bildene er av parkerte biler. De få bildene av biler som beveget seg ble tatt med mobiltelfoner og i elendig oppløsning.
De eneste brukbare bildene er av parkerte biler. De få bildene av biler som beveget seg ble tatt med mobiltelfoner og i elendig oppløsning.

Den nederlandske forskningsinstitusjonen TNO som er sekretariat for øvelsen, og Forsknings-organet Ertico som koordinerer offentlig og privat forskning hadde ikke noe å bidra med da Eurotransport.de planla denne publiseringen.

Men fra MAN fikk de vite at

- For tiden har vi ingen platooning prosjekter. Platooning ligger nå i skrivebordssskuffen og kan hentes frem når det måtte bli bruk for det.

Powered by Labrador CMS