Illustrasjonsfoto: Daf Trucks
Illustrasjonsfoto: Daf Trucks

Lastebiler og SSB: økende transportarbeid

Statistisk sentralbyrå har nettopp kommet med noen ferske data. Noen går rett på transport, andre antyder indirekte hva som skjer.

Publisert

La oss ta den siste gruppen først: ‘Salg av petroleumsprodukter til veitrafikk’.

I juni ble det solgt til sammen 339 million liter bilbensin og autodiesel – en helt ubetydelig nedgang på 2,6 % i forhold til juni i fjor.

Hvis vi ser på de tre siste juni månedene forteller SSB oss at i 2020 ble det solgt 255 millioner liter autodiesel og i fjor 254 millioner liter. I år ble det 249 millioner liter.

Bensinsalget synker relativt sett fortere: 100 millioner liter i 2020, 94 millioner i fjor og 90 millioner i år.

Vi kan også ta en kjapp titt på mai da vi endte på 245 millioner liter diesel og 80 millioner liter bensin.

Hvis nedgangen i mai skyltes prisøkningen, kan vi være enige om at sjokket la seg ganske raskt.

Men SSB har også sett på transportarbeidet.

I første kvartal i år utførte norske lastebiler et transportarbeid på 5,9 milliarder tonnkilometer.

Det er faktisk en økning på 5,7 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Bilene transporterte til sammen 62 millioner tonn gods i Norge og til og fra utlandet i denne perioden, over nesten 6000 millioner kilometer.

Nasjonalt økte transportarbeidet med 6,6 % og transportert mengde økte med 4,1 %. Ser vi på den internasjonale transporten minsket transportarbeidet med 3,3 %, men transportmengden økte – med 1,6 %.

Norske lastebiler tilbakela i alt 537,3 millioner kilometer i første kvartal, hvorav 389,9 var med gods.

Litt kortere på nasjonale turer, 499,7 millioner kilometer totalt, derav 360,6 millioner km med last.

Den gjennomsnittlige transportlengden per tonn økte fra 94,4 kilometer i Q1 i fjor til 95,8 km i år.

Når det gjelder massetransport sank imidlertid aktiviteten.

På det feltet ble det fraktet 28,8 millioner tonn i Q1 i år. En nedgang på nesten fem prosent.

Massetransporten utgjør 47,5 % av den totale transportmengden i Q1 i år sier SSB. Tilsvarende andel for transportarbeidet var da på 26 %.

Andelen er betydelig lavere i transportarbeidet, fordi massetransporten som regel skjer over korte avstander.

Powered by Labrador CMS