UP-Olsen kritisk til nytt veitilsyn

– Tilsynet blir ikke uavhengig, mener Leif N. Olsen, som nå er seniorkonsulent hos bilorganisasjonen KNA.

Publisert

I løpet av året skal det etableres et statlig Vegtilsyn som skal ha tilsyn med det statlige veinettet.

– Tilsynet skal legges inn under Statens vegvesen, direkte under vegdirektøren. Ellers i samfunnet er det vanlig at tilsyn utføres av helt uavhengige organer som Luftfartstilsynet, påpeker seniorkonsulent Leif N. Olsen i KNA.

- For veisektoren blir det mer snakk om internkontroll. Snakk om bukken som passer havresekken!

Olsen mener det blir vanskelig å ha tillit til et veitilsyn som ikke er uavhengig av de som har ansvar for bygging og vedlikehold av veien.

– Veieier blir sjelden stilt til ansvar for ulykker som skyldes feil og dårlig vedlikehold. Det er god grunn til å spørre seg om et veitilsyn slik det er utformet vil gi noe bidrag til trafikksikkerheten, sier Olsen.

Det er få eksempler på at veieier stilles til ansvar i norske rettssaler. I 2000 ble Vegvesenet holdt ansvarlig for en ulykke med motorsykkel der føreren omkom. Retten mente det burde vært skiltet at veiforholdene var vanskelige, særlig på grunn av nivåforskjeller og regn på ny asfalt.

Ulykken skjedde rett etter at en veistrekning ble åpnet etter asfaltarbeid. Det var ikke skiltet at veiforholdene var vanskelige.

– Men en nylig dom i Nedre Romerike tingrett frifant de ansvarlige for vedlikeholdet i forbindelse med en dødsulykke på motorsykkel, sier Olsen.

Tingretten mente at forholdet var uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt. - I denne saken er det helt uforståelig at veiholder ikke ble stilt til ansvar. Hva skal da til? spør Olsen.

KNA mener veitilsyn burde vært helt uavhengig av Vegdirektoratet. Det var også konklusjonen til et offentlig utvalg som vurderte opprettelsen av et norsk veitilsyn.

– Samferdselsdepartementet valgte dessverre en løsning som utvalget og store deler av fagmiljøet sterkt frarådet, nemlig at veieieren skal passe på seg selv. Det er et brudd på alle forvaltningsprinsipper, sier Leif N. Olsen i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

MERK: Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå.

Powered by Labrador CMS