INVESTERINGER STÅR VED LAG: Veøy AS bytter over 100 lastebiler årlig og konsernsjef Lars Elling Bjåstad sier de ikke kan stoppe opp selv om verden i dag fremstår mer uforutsigbar enn på lenge.
INVESTERINGER STÅR VED LAG: Veøy AS bytter over 100 lastebiler årlig og konsernsjef Lars Elling Bjåstad sier de ikke kan stoppe opp selv om verden i dag fremstår mer uforutsigbar enn på lenge.

– Konsekvensene på lang sikt ser vi ikke ennå

Da drivstoffkostnadene til transportkjempen Veøy AS økte med mer enn 250.000 kroner per dag tok de grep som gjør situasjonen levelig i dag. Men konsernsjef Lars Elling Bjåstad frykter langtidskonsekvensene av alt som nå skjer.

Publisert

YrkesBil «tar tempen» på transport- og nyttekjøretøynæringen

Næringslivet rammes for tiden av sterkt økende priser på alt fra energi til materiell, økte renter, forsinkede leveringer og en rekke andre usikkerhetsmomenter.

I den forbindelse tar YrkesBil «tempen» på transport- og nyttekjøretøysektoren gjennom å stille de samme spørsmålene til et knippe utvalgte aktører som ser bransjen fra litt ulike synsvinkler.

Svarene vil bli presentert i artikler på YrkesBil.no og i bladet YrkesBil.

I DAG: Lars Elling Bjåstad, konsernsjef i Veøy.

1. Hvordan merker din bedrift de økte/økende prisene på alt fra materiell til energi?

Veøy AS

Et av landets største privateide transportselskaper med nærmere 350 enheter og 480 ansatte.

Veøy består av selskapene Veøy AS, Tangvik AS og Veøy Buss AS. Veøy har også eierinteresser i Veøy Møre AS i Ålesund og Godsterminalen AS i Stavanger. Gjendem Transport AS, Øverland Transport og Renovasjon AS og Skeivoll Transport AS er innfusjonert i Veøy.

Hovedkontor: Åndalsnes.

Omsetning (2021): 560,4 millioner kroner.

Resultat før skatt (2021): 30,1 millioner kroner.

«Som alle andre har vi merka dette kraftig, først utover høsten -21 med akselererende kostnader og deretter «eksplosjon» dieselpris mars -22. Vi reforhandlet nye priser fra nyttår og var videre kjapt ute og innførte energitillegg fra mars, forhandlet med kunder og så videre, og de fleste aksepterte våre tillegg – heldigvis. Våre kostnader til drivstoff økte med mer enn 250.000 per dag og oppsummerer seg til bortimot 70 millioner per år. Ved eventuell manglende kompensasjon kunne vi selvsagt ikke leve med slike merkostnader».

2. Hvilke konsekvenser får «prisgaloppen» på kort og litt lengre sikt for din bedrift (økonomisk/resultatmessig og på andre måter)?

«På kort sikt håndterer vi situasjonen greit, da energitillegg i stor grad kompenserer for merkostnadene. Så langt har vi greid å opprettholde aktivitet og økonomisk resultat. Kostnadene blir jo veltet over på våre kunder som igjen i varierende grad får dette dekket inn videre. Konsekvensene av dette på lang sikt ser vi ikke ennå, men frykter at dette forringer bedriftenes konkurransekraft og evne til videre utvikling. I så fall kan vårt grunnlag bli kraftig svekket dersom ikke situasjonen normaliserer seg eller andre løsninger kommer på plass».

3. Ta en titt i glasskula: Hvordan ser kommende halvår/år ut, med tanke på det markedet din bedrift opererer i? Hva med investeringer og utvikling?

«Alltid vanskelig å spå om fremtiden…. Men vi påregner så langt vi evner å se nå en aktiv høst, videre sterk kostnadsvekst, lønnsoppgjøret vil slå kraftig inn men var samtidig helt nødvendig å ta et løft på med tanke på rekruttering. Utfra dette vil vi som aktører bli nødt til å øke prisene igjen og det vil bli svært krevende. Den frykta økonomiske resesjonen vil muligens slå inn også i våre områder men vi ser ikke foreløpig konsekvenser av det. Våre investeringer står fortsatt ved lag, vi bytter over 100 lastebiler årlig og kan ikke stoppe opp. Oppsummert -22 forventer vi vil medføre vekst og realistisk håp om det også i fortsettelsen».

4. Savner du noen avbøtende tiltak fra myndighetene – i så fall: Hvilke tiltak, og hvordan mener du dette kunne bidratt til å lette situasjonen?

«Det viktigste for næringslivet generelt (inkludert transport) er forutsigbare rammevilkår, og den situasjon som har oppstått senere tid har blitt håndtert ulikt i landene rundt oss. Det kan over tid medføre konsekvenser som rammer mye av det norske næringslivet og forringer vår felles konkurransekraft. Dette er således ikke en utfordring for transport alene, men en generell utfordring for alle inkludert den enkelte forbruker. Derved kreves bærekraftige løsninger over tid».

Powered by Labrador CMS