125 gassbusser fra MAN til Tide

Tide starter kjøringen med 125 nye gassdrevne MAN Lion's City-busser i Bergen Nord i oktober.

Publisert

Rutepakke Bergen Nord omfatter alle busslinjer i Åsane, Arna og Osterøy.

Det er det fylkeskommunale kollektivselskapet Skyss som er oppdragsgiver for anbudskontrakten, mens Tide Buss er operatør.

- Vi er svært glade for tilliten vi har fått fra Tide Buss med leveringen av 125 topp moderne busser. Samtlige går på biogass, hvilket er noe av det mest klima- og miljøvennlige drivstoffet man kan ha på en buss, sier Svein Brakstad, salgsdirektør for buss i MAN Norge.

Alle bussene benytter CBG-drivstoff og tilfredsstiller Euro 6d kravene.

Det er snakk om denne fordelingen av busstyper:

  • 54 stk. Lion’s City G Lavgulv Leddbuss, 18 m – 49 sitteplasser
  • 50 stk. Lions City Lavgulv, 12 m – 37 sitteplasser
  • 21 stk. Lions City LLE Laventr̀e Boggibuss, 14,7 m – 49 sitteplasser

–––––––––––-

CBG-biodrivstoff

  • Biogass dannes når organisk materiale brytes ned av mikroorganismer i et oksygenfritt miljø.
  • Ved forbrenning dannes CO2 og vann. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale regnes forbrenningen som CO2-nøytral da denne går inn i det naturlige CO2-kretsløpet.
  • CBG er biogass i komprimert gassform (Compressed Bio Gas), og har de samme egenskaper og anvendelse som CNG (Compressed Natural Gas).
Powered by Labrador CMS