Åpner fyllestasjon for gass i Trondheim

I sommer får Trondheim sin første gassfyllestasjon. Stasjonen blir en del av Gasums nordiske nettverk av gassfyllestasjoner for tunge kjøretøy og skal levere både flytende og komprimert gass.

Publisert
Bildet er fra en av Gasums fyllestasjoner for flytende og komprimert gass i Finland.
Bildet er fra en av Gasums fyllestasjoner for flytende og komprimert gass i Finland.

Prosjektet er et samarbeid mellom Gasum og Coop, og legger til rette for at flere aktører i området kan velge en lavutslippsløsning i logistikkvirksomheten sin.

Gasums nordligste gassfyllestasjon i Norge vil være klar til åpning i begynnelsen av august. Den bygges på Heggstadmoen, som ligger rett sør for sentrum av Trondheim.

Området er et knutepunkt for tungtrafikken, og plasseringen gir mulighet for å kjøre gassdrevne tungbiler mellom fyllestasjoner i Oslo-regionen og de nordlige delene av Sverige, for eksempel Östersund og Umeå.

- Gass er en kostnadseffektiv måte å redusere utslippene på, og løsningen er tilgjengelig. Det er stor interesse for denne fyllestasjonen, og flere selskaper har signalisert at dette skaper helt nye muligheter for en overgang til transport med lavere utslipp, sier John Melby, Gasums direktør for trafikk i Norge.

Fyllestasjonen ligger på en tomt som eies av Coop, og den vil bli brukt til å levere fornybar biogass til Coops transportpartnere i tillegg til å redusere utslippene fra tungtransporten generelt.

Stasjonen vil være åpen for alle aktører som ønsker å fylle biogass.

- For Coop er dette et viktig samarbeid. Fornybar biogass er et svært godt alternativ for å redusere klimaavtrykket fra Coops transportvirksomhet, og vi ser frem til å få stasjonen på plass, sier Tor Inge Hegvold, logistikkdirektør for Midt-Norge.

- For Coops del setter dette oss i stand til å utnytte potensialet i investeringene våre i biogasskjøretøy. Når vi etter hvert kan fylle biogass både ved hovedlageret på Gardermoen og lageret i Trondheim, kan vi kjøre med lavt utslipp begge veier, konkluderer Hegvold.

Powered by Labrador CMS