Asko velger Scania til hydrogenprosjekt

Enova bidrar med 19,6 millioner kroner når Asko investerer i hydrogenprosjekt. Scania skal levere lastebilene.

Publisert

Asko har valgt Scania som leverandør av lastebiler til sitt hydrogenprosjekt, opplyser selskapet i en pressemelding.

Hydrogen skal framstilles lokalt, ved hjelp av solceller. Målet er at både lastebiler og trucker skal kjøres med lokalt produsert hydrogen.

Grossistselskapet har som kjent en ambisjon om å bli klimanøytral, noe som innebærer at de kun skal distribuere matvarer med fornybart drivstoff. Hydrogenprosjektet til Asko Midt-Norge er et viktig ledd i denne strategien, ifølge selskapet.

Rekkevidde opp mot 500 km
Asko har søkt i markedet etter større distribusjonskjøretøy med rekkevidde opp mot 500 km som kan benytte hydrogen som drivstoff. Valget falt på Scania. Nå har de bestilt tre treakslede chassiser med opsjon på ytterligere en bil. Lastebilene drives elektrisk med strøm fra brenselsceller som benytter hydrogen som drivstoff.

Enova bidrar økonomisk til prosjektet gjennom å støtte Askos investeringer i kjøretøy og hydrogenproduksjonsanlegg med i overkant av 19,6 millioner kroner. Selskapet anser prosjektet som viktig for å bygge kunnskap i bransjen om hvordan hydrogendrevne lastebiler vil fungere under tøffe norske forhold.

El i høst - hydrogen i 2018
Asko har definert et fremtidig drivstoffmønster hvor elektriske og hydrogendrevne biler vil være et satsingsområde når teknologien er ferdig utprøvd. Det er besluttet at Asko Midt-Norge skal bygge et anlegg for produksjon av hydrogen.

Erfaringene fra dette anlegget vil danne grunnlag for videre satsing på hydrogen innenfor konsernet, heter det i meldingen.

Asko mener hydrogenteknologi har et stort potensiale som 0-utslippsalternativ for lastebiler på lengre distanser, mens elektriske lastebiler kan egne seg mer for bynær distribusjon.

De første elektriske lastebilene vil komme på norske veier allerede i høst. De første hydrogendrevne lastebilene vil være i drift høsten 2018.

Powered by Labrador CMS