Elsker elektrisk i Trondheim

Ragn-Sells og Posten/Bring går sammen for å redusere trafikken og skape et renere bymiljø i Trondheim, under slagordet «Elskede by».

Publisert

«Elskede by» er et samarbeid på tvers av bransjer der målet er å redusere utslipp og antall kjøretøy. De samme kjøretøyene som frakter pakker inn i sentrum, tar med seg avfall ut.

Initiativet startet som Älskade stad i Stockholm i 2017, og har siden spredd seg til flere byer. Våren 2019 kom det til Malmö og Oslo, og nå står Trondheim for tur.

Det er gjenvinningsselskapet Ragn-Sells og Posten/Bring som går nye veier for distribusjon og innsamling av gods, avfall og materialer i Trondheim. Resultatet skal bli mindre utslipp, mindre støy, mindre trafikk og bedre omgivelser.

Mandag ble Elskede by i Trondheim åpnet av lederen i bystyrets miljø- og næringskomite, Jørn Arve Flått. I løpet av våren 2020 vil elsykler og elektriske varebiler prege bybildet i Trondheim sentrum.

Trønderhovedstaden er for øvrig ikke helt ukjent med elektriske kjøretøy, etter at 35 elbusser ble satt i drift i fjor.

- Trondheim har ambisjoner om å bli en ledende klima- og miljøby. For å klare det er vi avhengig av å ha næringslivet med på lag. Vi er derfor glad for at store aktører går for å redusere trafikken og bidra til at lufta i byen blir renere, sier ordfører i Trondheim Rita Ottervik i en pressemelding.

Etter noen måneders drift i Oslo har Elskede by redusert antall ruter for pakker i Oslo sentrum med fire. 18 fossildrevne biler skal være erstattet av andre kjøretøy. Målet er at CO2-utslippene fra disse transportene skal reduseres med 70 prosent innen 2023. Alt nå er reduksjonen på 50 prosent.

Elskede by vil ha en samlastingssentral på Nyhavna i Trondheim. Utover våren og sommeren 2020 vil Elskede by bli testet ut i sentrumsgatene.

Powered by Labrador CMS