Førerløst krever planlegging

Automatisert landeveistransport vil redusere utgifter og utslipp og vil gjøre trafikken tryggere. Men vil også bety mye for sysselsetting. Derfor krever det solid planlegging, skriver ITF i en rapport.

Publisert

Det er tunge organisasjoner som deler en viss bekymring over vår førerløse fremtid.

En rapport som nylig er utgitt, «Managing the Transition to Driverless Road Freight Transport» er forfattet av International Transport Forum, av ACEA – takorganisasjonen for Europas bilprodusenter, av IRU – International Road Transport Union som representerer transportoperatører i 100 land, og av International Transport Workers’ Federation der 700 fagforeninger fra 150 land, med flere enn 4,5 millioner medlemmer er representert.

Det er først og fremst disse siste rapporten tenker på.

«Selvkjørende lastebiler kan bli vanlig på mange veistrekninger i løpet av de neste ti år. De finnes allerede i områder som er enkle å overvåke – som på terminaler eller i gruver. Alle er enige om at utsiktene er fascinerende, men allerede nå må vi planlegge så vi unngår en uheldig sosial reaksjon ved en for rask overgang», står det blant annet.

I rapporten peker man på scenarier der 50 – 70 % av de profesjonelle sjåførene kan bli overflødige. Man risikerer altså at rundt 4,4 millioner av de totalt (regner man med) 6,4 millioner lastebilsjåfører i USA og Europa som kan bli arbeidsledige av robotkjøring.

Rapporten tar selvfølgelig høyde for at utsiktene vil kunne bremse på rekrutteringen, og at automatiseringen i det minste vil gjøre at vi ikke lenger behøver bekymre oss over at det er for få som søker seg til sjåføryrket. Men den sier også klart at nasjonale myndigheter må planlegge overgangsfasen slik at man unngår sosiale problemer forårsaket av jobber som forsvinner.

Rapporten gir fire konkrete råd:

*Etabler et faglig forum som kan jobbe med arbeidssituasjonen.

*Innfør et system med midlertidige lisenser slik at overgangen kan skje raskere.

*Innfør internasjonale regler for førerløs lastebiltrafikk.

*Fortsett prosjekter med førerløse lastebiler for å teste både nettverk og kommunikasjon.

Men de 74 sidene inneholder selvfølgelig meget mer. Og med såpass mange tunge organisasjoner som står bak den, kan man nok slå fast at innholdet oppfattes som viktig av svært mange.

Du kan finne hele rapporten her.

Powered by Labrador CMS