– Ikke glem transport-heltene

ACEAs generaldirektør har skrevet brev, først og fremst til EU-kommisjonen, og bedt dem ikke glemme tungbilene og sjåførene nå som Europa skal kickes i gang igjen.

Publisert

– Selv om det var lastebilsjåførene som sørget for at vi fikk mat og medisiner under COVID-19-krisen er deres biler ofte oversett når det blir snakk om gjenoppbyggingsplaner. Slike konsentrerer seg alt for ofte om personbiler.

– Det samme gjelder diskusjonen om ny infrastruktur for drivmidler i Europa. De spesielle behovene for de tunge bilene blir alt for ofte neglisjert.

Slik starter et brev som Eric-Mark Huitema har skrevet. Han er generaldirektør i ACEA – takorganisasjonen for alle Europas bilfabrikker.

Han minner om at ACEA lenge har ivret for et pan-europeisk innkjøps-initiativ, der EU skulle bruke gjenoppbygningsfondet til å finansiere fornyelse av flåtene i Europa.

Og selv om Kommisjonen har en viktig oppgave i å koordinere de nasjonale programmene ser ACEA det som viktig å harmonisere markedene i hele Europa og samtidig sørge for incentivene gjelder alle kategorier og alle typer kjøretøy.

Han viser til at det har dukket opp lokale program i Tyskland, Frankrike og Spania, og fortsetter:

– Vi er skuffet over at mange av disse nasjonale planene for å fornye bilbestanden ser ut til kun å fokusere på personbiler.

– Bortsett fra det spanske, skriver han, – er det oppsiktsvekkende i hvor liten grad vi kan spore nødvendig innsats for tungbilmarkedet som også har ramlet ned på et all-time lavt nivå.

Med like stor bekymring ser han på planene om infrastrukturen for alternative drivstoff som kommisjonen offentliggjorde tidligere i år.

Han gjentok blant annet beregninger som viser at allerede i 2025 vil det være behov for 24.000 ladesteder med inntil 100 kW kapasitet, 11.000 med 350 kW og 2000 med mer enn 500 kW hvis vi skal kunne få det nødvendige antall null-utslipps biler ut på landeveiene.

– Lastebilene vil ha helt andre krav til utforming av disse ladepunktene enn det personbiler har, minnet han om.

Han avslutter med at lastebilindustrien kjemper hardt for å komme ut av COVID-19 krisen, selv om det kan se ut som om media og myndigheter bare har oppmerksomheten festet på personbilene.

– Europas lastebilindustri har en klar kurs mot de langsiktige klimamålene. Verken industrien eller de regulerende myndigheter kan har råd til å vike fra den nå, avslutter han med. Du kan lese hele brevet her.

Powered by Labrador CMS