Krever mer kollisjonssikre busser

I et felles brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forlanger NHO Transport, Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet skjerpede standardkrav til kollisjonsbeskyttelse i fronten av busser.

Publisert
Statens Havarikommisjon for transport viser i denne illustrasjonen de ulike ECE-reglene for førersikkerhet i ulike kjøretøygrupper. Flere organisasjoner krever nå høyere sikkerhetskrav i bussene. Illustrasjon: SHT
Statens Havarikommisjon for transport viser i denne illustrasjonen de ulike ECE-reglene for førersikkerhet i ulike kjøretøygrupper. Flere organisasjoner krever nå høyere sikkerhetskrav i bussene. Illustrasjon: SHT

Brevet er merket som «hastesak», og de tre organisasjonene pakker ikke inn budskapet – som er umulig for Hareide å misforstå:

«Nye internasjonale standardkrav til kollisjonsbeskyttelse tilpasset førerplassen i busser må stå øverst på prioriteringslisten», skriver de innledningsvis i brevet.

Her henvises det til at regjeringen i Nasjonal transportplan 2022-2030, som ble lagt frem nylig, vil styrke innsatsen for transportsikkerhet og nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken.

– Regjeringen lover styrket innsats for transportsikkerhet og nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken i ny Nasjonal transportplan. Da må internasjonale krav til kollisjonsbeskyttelse i fronten av busser ha førsteprioritet, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange.

Ingen å miste
Bakgrunnen for brevet er flere alvorlige ulykker de senere årene med busser involvert, i noen av dem med fatalt utfall for sjåførene.

«Vi har absolutt ingen flere bussjåfører å miste, og ber om å bli oppdatert på hva som konkret gjøres nasjonalt og internasjonalt for å redusere konsekvensene av ulykker med busser», heter det i brevet.

Blant annet vises det til en mye omtalt møteulykke mellom to forstedsbusser med lav hastighet ved Ullensaker i november 2017. En bussjåfør omkom og den andre ble livsvarig skadet.

Havarikommisjonens konklusjon i ulykkesrapporten var svært tydelig: «Deformasjonene og skadeomfanget ved denne ulykken kunne vært redusert dersom det hadde vært et godt internasjonalt regelverk for kollisjonsbeskyttelse for fører i buss, som også var gjenspeilt i de norske forskriftene til denne type kjøretøy».

Et ferskere eksempel trekkes også frem. 11. mars i år omkom en bussjåfør i tjeneste da to busser fra 2012 kolliderte i en 60-sone ved Stange i Innlandet fylke.

Begge bussene hadde betydelige skader i frontpartiet, og ulykken undersøkes nå av Statens havarikommisjon.

«Vi mener likevel at det ikke er nødvendig å vente på en ny rapport fra denne ulykken, før en handling om endring av regelverket nå iverksettes snarlig», skriver de tre organisasjonene.

LES OGSÅ: Busworld 2021 avlyses

Krever ECE-regelverk
Kollisjonssikkerheten for bussjåfører har vært et hett tema i bransjen over lengre tid, der organisasjoner både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, samt busselskaper direkte, har tatt til orde for høyere krav fra myndighetenes side til sikkerhetsnivå i bussene.

De fleste bussprodusentene tilbyr høy grad av sikkerhetsanordninger rundt førerplass. Men fordi det ikke finnes et tilsvarende strengt ECE-regelverk for busser som det gjør for lastebiler, varebiler og personbiler – er det i mange tilfeller opp til den som bestiller bussene å avgjøre hvilket sikkerhetsnivå som skal velges.

«Busser må snarest mulig få minst like god beskyttelse i front som andre kjøretøy. Det er egne ECE regelverk som har til hensikt å ivareta sjåførens sikkerhet ved en kollisjon med personbiler/varebiler og lastebiler, men ikke for busser. Det vil ta lang tid fra slike krav til kollisjonsbeskyttelse for buss er utviklet, til produsentene har verifiserbare tekniske løsninger og til tryggere busser er på veiene. Ergo er det presserende å få endret regelverket, og denne oppgaven bør være både meningsfull og viktig for myndighetene: Lykkes Norge med nullvisjonen, er det også et positivt bidrag til FNs bærekraftsmål 3.6 om å halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker», skriver NHO Transport, Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet i brevet.

Mener ansvaret må flyttes opp
Sjåførsikkerhet var tema for et møte mellom samferdselsminister Knut Arild Hareide og Tide Buss den 21. september 2020, fremgår det også av brevet:

«Sammen med de tillitsvalgte presenterte Tide erfaringer fra en dødsulykke i Bergen i juni i fjor og behovet for endringer. Vi viser til og stiller oss fullt bak deres oppsummering og anbefalinger fra møtet.

1. Det bør utformes og innføres én, felles internasjonal standard for kollisjonsbeskyttelse for førere av buss. En standard utformet for busser.

2. Norske samferdselsmyndigheter må legge press på og søke allianser med internasjonale aktører for å få fortgang i arbeidet med å få på plass en slik standard.

3. De grepene som fylkeskommunale oppdragsgivere gjør, er isolert sett en forbedring av sjåførsikkerheten. Samtidig mener vi at ansvaret for å beslutte og bestille grad av sjåførsikkerhet ikke bør ligge hos, og være opp til, den enkelte oppdragsgiver, men være styrende fra et høyere myndighetsnivå - nordisk eller internasjonalt».

– Norske myndigheter må bruke den tragiske empirien til å få etablert ECE-krav for beskyttelse tilpasset busser. Myndighetene har ansvaret for at bussjåfører får samme trygghet som andre trafikanter, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Brevet fra organisasjonene, som også er sendt i kopi til statssekretær i Samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, Statens havarikommisjon, Vy Buss og Tide Buss, kan du lese her.

Powered by Labrador CMS