Rapport: Behov for 90.000 ladepunkter for elektriske tunge kjøretøy innen 2030

ACEA, bilindustriens takorganisasjon i Europa, gjør mer enn å bekymre seg for korona-virkningene. Nå har de kommet med en klar uttalelse om nødvendig ladeinfrastruktur hvis tungtransporten skal nå CO2-målene.

Publisert

For å nå 2025- og 2030-målene på CO2-utslipp må antall ladepunkter for lastebiler økes fra omtrent null til rundt 90.000 i løpet av dette tiåret sier ACEA.

– Selvfølgelig er vi sterkt opptatt av COVID-19 krisen, sier Henrik Henriksson, CEO i Scania og formann for tungbilgruppen i ACEA.

– Men vi må allikevel også ha oppmerksomheten festet på mer langsiktige mål. Verken lastebilindustrien eller politikerne kan tillate seg å glemme dette nå, fortsetter han.

I fjor vedtok EU nye CO2 krav for tunge biler. Det betyr 15 prosent nedgang i CO2-utslippene i 2025 og 30 prosent ned i 20230.

– Disse CO2 kravene er ekstremt krevende milepæler på veien mot karbon-nøytralitet. For å klare disse sterke reduksjonene må vi – og det er vi klare til – komme med et økende antall nullutslippsbiler, sier Henriksson.

LES OGSÅ: Daimler tar ladegrep

Trenger bindende forpliktelser
Men fremdeles er nesten alle lastebiler i Europa drevet med diesel, som er den mest kosteffektive energibæreren som er tilgjengelig.

En helt fersk ACEA-statistikk viser at 97,9 prosent av alle mellomtunge og tunge lastebiler solgt i Europa i fjor gikk på diesel. 0,1 prosent gikk på bensin, 1,7 prosent på gass, 0,1 prosent var hybride og 0,2 prosent batterielektriske.

Men ifølge ACEA, hvis vi spoler frem til 2030 vil vi ha en flåte på cirka 200.000 batterielektriske lastebiler på veiene i EU for å kunne møte CO2-målet for det året. I forhold til de 700 som ble solgt i fjor betyr det at elbil-salget kan ganges med 28 for de neste 10 årene.

Til det kommenterer Henriksson:

– En rask oppbygging av et tett nettverk med infrastruktur for lastebiler med alternative drivlinjer vil være en av de viktigste elementer for å nå målet om karbonfri landeveistransport. Vi trenger bindende forpliktelser om bygging av minst 37.000 ladepunkter, 50 hydrogenstasjoner og 750 LNG stasjoner for tungtransporten. Og de må være på plass allerede innen 2025.

LES OGSÅ: Vil ta i bruk elektriske lastebiler i Oslo

Må ha egen infrastruktur
ACEA er klar på at tunge biler ikke kan bruke personbilinfrastrukturen. Dels på grunn av kravene til mer kraft og større energi, men også på grunn av krav til plass og til komfortinnretninger.

Bindende mål må nå avtales gjennom den allerede seks år gamle Alternative Fuels Infrastructure Directive (du kan lese hele direktivet her), krever ACEA.

Det er også på høy tid å få på plass manglende tekniske standarder, og den nødvendige standardiseringsprosessen må starte umiddelbart krever ACEA, som også minner om at investeringer i den nye infrastrukturen vil kreve stor finansiell og administrativ støtte fra EU og medlemslandene.

Det er også viktig, sier organisasjonen, at spesielt transportører tidlig bør oppmuntres med incentiver til å investere i private og halv-offentlige ladestasjoner tilgjengelige for alle.

LES OGSÅ: Bygger om brukte lastebiler til eldrift

Powered by Labrador CMS