Skal teste selvkjørende og sammenkoblede kjøretøy i Norge

Allerede rett etter nyttår håper regjeringen å sette i gang testing av selvkjørende og digitalt sammenkoblede kjøretøy – såkalt platooning – på E6 og E8 i Norge.

Publisert

Norske myndigheter har undertegnet felleserklæringer med Sverige og Finland om videre samarbeid og testing av autonome og sammenkoblede kjøretøy.

Det skjedde under et ministermøte i Frankfurt fredag, hvor temaet var nettopp autonome og sammenkoblede kjøretøy.

Tidlig i 2018
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener slik teknologi kan gi økt trafikksikkerhet, bedre utnyttelse av veiinfrastrukturen, reduserte transportkostnader og en mer miljøvennlig veitrafikk.

– For å legge til rette for en slik utvikling, har vi i dag skrevet under felleserklæringer med Sverige og Finland om videre samarbeid og uttesting. Sammen med Finland har Norge et samarbeid om grensekryssende uttesting på E8. Vi tar sikte på oppstart tidlig i 2018, sier Solvik-Olsen i en presseuttalelse.

LES OGSÅ: Selvkjørende lastebiler sammenkoblet via WiFi

Testing avgjørende
Møtet i Frankfurt fredag var en oppfølging av EU-arrangementet Digital Day i Roma tidligere i år. I den italienske hovedstaden skrev Norge og 18 andre land under på et intensjonsbrev om testing av teknologi for denne typen kjøretøy.

– For å utnytte potensialet som de selvkjørende bilene kan utløse, er det helt avgjørende med omfattende testing av kjøretøy, veiinfrastruktur og digital infrastruktur. Dette vil gi oss viktig kunnskap om hvilke effekter kjøretøyene vil ha for blant annet trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier samferdselsministeren.

Han påpeker at det med grensekryssende person- og godstransport er både naturlig og nødvendig å teste sammen med andre land – ikke minst Sverige og Finland som Norge har veitilknytning med.

Sammen skal de tre nordiske landene legge til rette for å teste teknologi på grensekryssende veier, blant annet E8 og E6.

LES OGSÅ: Nye muligheter med internett i bilene

Arktisk klima
E8 er en viktig vei for transport av fisk mellom Norge og Finland. På norsk side er deler av veien smal, med utfordrende kurvatur. I kombinasjon med arktisk vær er derfor E8 godt egnet for å teste ut teknologi for selvkjørende biler under forhold som ikke finnes på enkelte andre steder.

E8 blir nå utstyrt med teknologi for å gjennomføre testing, med tentativ prosjektstart i januar 2018.

Tidligere i år la regjeringen frem et forslag om testing av autonome kjøretøy i Norge. Det er ventet at forslaget vil bli behandlet av Stortinget i løpet av høsten 2017.

Powered by Labrador CMS