Starter test av elbusser

Ruter starter testprogram for batterielektriske busser i Oslo i løpet av 2017. Nobina, Norgesbuss og Unibuss skal teste to busser hver på etablerte linjer. Solaris og BYD leverer bussene.

Publisert

– Vi rigger oss for kjøring med elektriske busser i fremtiden, og gjennomfører de neste årene et omfattende testprogram for elbuss. Finansiering av første fase er på plass, operatørene er klare, og har bestilt de første seks elektriske bussene, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen i en pressemelding.

Første del av testprogrammet har som mål å bygge kompetanse og driftserfaring hos operatørene, ifølge Reitan Jenssen.

60 prosent elbuss
Testingen skal gjøres innenfor eksisterende kontrakter som Ruter har med Nobina, Norgesbuss og Unibuss. De tre operatørene skal i to år teste to batterielektriske busser hver på etablerte linjer som de allerede kjører i Oslo.

Ruter forventer at minst 60 prosent av bussene i Oslo by skal være elektriske i 2025.

– De neste årene skal vi skaffe oss solid erfaring med elektrisk bussdrift, slik at vi kan gi kundene et best mulig tilbud med stillegående, utslippsfrie busser i hovedstaden når den store utrullingen av elbusser i Oslo sentrum starter i 2020. Vi har jobbet grundig over flere år for å modne alle deler av verdikjeden, som kreves for at dette fremtidsbildet skal bli reelt, forteller Reitan Jenssen.

Oppstart i 2017
Det er operatørene som kjøper elbussene, og som skal kjøre disse på linjer som er egnet med tanke på elbussenes rekkevidde. Operatørene jobber nå for fullt for å få elbussene i trafikk så raskt det lar seg gjøre, senest innen utgangen av november 2017.

Kostnadsrammen for denne toårige testen er totalt 43 millioner kroner. Elbusstesten finansieres primært gjennom budsjettmidler fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, samt med belønningsmidler og støtte fra Enova.

Pantograf på enden
Unibuss skal teste to 12 meters batterielektriske busser fra polske Solaris, som skal kjøre på linje 74 mellom Vika og Mortensrud. Bussene skal hurtiglades underveis med pantograflading på begge endestopp.

Det gjør at bussene kan ha et mindre batteri og dermed flere sitteplasser å tilby til de reisende.

– Vi har jobbet målrettet i flere år sammen med Ruter for å få i gang denne testen i Oslo. At Enova har valgt å gi økonomisk støtte til testen på linje 74, er en god anerkjennelse. Våre valgte leverandører av buss og ladeinfrastruktur har god erfaring fra lignende prosjekter, sier administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen.

Leddbusser fra BYD
Nobina skal teste to 18 meters batterielektriske leddbusser, ifølge BUssmagasinet.no levert fra kinesiske BYD, med lading på bussanlegget på Jernkroken. Elbussene vil kjøres primært på linje 31, mellom Snarøya og Grorud.

– Vi ser frem til å teste Norges første el-leddbusser på linje 31, som er Norges mest trafikkerte busslinje, samt å være med på reisen mot «fossilfri 2020» sammen med Ruter, sier markedssjef i Nobina, Sjur Brenden.

Ekstra stort batteri
Norgesbuss skal kjøre med to batterielektriske busser på linje 60, som går mellom Vippetangen og Tonsenhagen.

Elbussene fra Solaris er 12 meter lange, og vil ha batteri med ekstra stort batteri installert, som gjør at bussene kan kjøre lenger mellom hver lading. Bussene vil hurtiglade med pantograf på endeholdeplassen på Vippetangen.

– Vi gleder oss til å være med på elektrifisering av bussdriften i Oslo og ser frem til et godt samarbeid med Ruter, sier administrerende direktør i Norgesbuss, Atle Rønning.

Synlige i bybildet
Bussene vil ifølge Ruter bli synlige i bybildet, med tydelig profilering som gjør folk oppmerksomme på at bussen de kjører med er helelektrisk. Bussene vil for øvrig være utstyrt på samme måte som øvrige bybusser.

– Det er gledelig at Oslos første batteridrevne busser er på vei, og viser at det ambisiøse målet vi har gitt Ruter om at hele kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal være fornybar i 2020, er realistisk, uttaler byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Oslofolk er allerede svært fornøyde med kollektivtilbudet i hovedstaden, og med stillegående og utslippsfrie elbusser kommer kollektivtilbudet i Oslo til å bli enda mer attraktivt. Utslippsfri kollektivtransport er en viktig del av arbeidet for å sikre ren luft i byen og halvere Oslos klimagassutslipp innen 2020, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Fakta om testingen

  • Unibuss: To batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter. Batterikapasitet på 74 kWh. Hurtiglading med pantograf fra Siemens på endestopp i Vika og på Mortensrud på linje 74 (Østensjøkontrakten).
  • Nobina: To batterielektriske leddbusser på 18 meter. Nattlading på bussanlegget på Jernkroken. Testes på linje 31 (Oslo vestkontrakten).
  • Norgesbuss: To batterielektriske busser fra Solaris på 12 meter. Batterikapasitet på 125 kWh. Hurtiglading med pantograf fra Schunk på endeholdeplassen til linje 60 på Vippetangen (Oslo Nordøstkontrakten).
  • Oppstart test innen utgangen av november 2017, med to års varighet.
Powered by Labrador CMS