Strategisk link mellom Hino og BYD

Produsentene av tunge biler øker samarbeidet. Siste par ut er Hino og BYD som skal jobbe med batterielektriske biler.

Publisert

Det er bare noen dager siden Volvo Truck og Daimler fortalte om sin strategiske plan som går ut på å utvikle brenselcellebiler sammen.

Nå er ikke brenselceller helt ukjent for Hino heller, det er bare en måneds tid siden de fortalte at de holder på å utvikle en 25 tonns brenselcelle-bil sammen med Toyota.

At de gikk til Toyota med det prosjektet, er ikke tilfeldig. Dels har de jobbet sammen om hydrogen før, blant annet med en buss og dels er det Toyota som i realiteten eier Hino.

BYD startet med å bygge batterier i 1995 og har utviklet seg til en av verdens ledende leverandører av elektriske kjøretøy. Siden den første K9 ble satt i vanlig rutetrafikk i Shenzhen i 2011 har de solgt mer enn 50.000 batterielektriske busser, spredt i 300 byer over hele verden.

Denne nye samarbeidsavtalen snakker ikke bare om felles utvikling av batterielektriske kjøretøy – selv om det er det første trinn dreier seg om. Men så «ved å kombinere begges kunnskap og erfaring», heter det, «skal selskapene samarbeide om salg og andre forretningsområder som har til hensikt å fremme bruken av BEV’er».

Selvfølgelig kom det begeistrede floskler fra begge parter. BYDs Wang Jie, CEO for tungbil-sektoren hos BYD, sa blant annet at «samarbeidet mellom oss vil være av stor betydning for utviklingen av elektrifiserte tunge biler ved at vi samler ledende teknologi og lang erfaring. Dette vil øke tempoet i den globale bruken av batterielektriske kjøretøy».

Og fra Hino dukket Taketo Nakane, Senior Managing Officer, opp og sa at «ved å slå sammen BYDs resultater innen utviklingen av BEV’er og vår elektrifiseringsteknologi som er bygget opp over mange år med våre hybride biler kommer vi til å utvikle de mest anvendelige BEV-produktene for brukerne, og vi kommer til å jobbe for snarlige markedsintroduksjoner».

Hva alt dette vil bety i praksis på sikt står selvfølgelig tilbake å se, men det er ikke tvil om at det er to tunge operatører som plutselig går i samme takt og i samme retning her.

Powered by Labrador CMS