Utreder el-veier i Norge

NHO, LO og 11 andre organisasjoner lanserer et veikart for hvordan næringslivets transporter skal bevege seg mot null utslipp i 2050. Blant annet står «elektrifisert» E39 fra Kristiansand til Trondheim på kartet.

Publisert

Veikartet, som ble lansert på et seminar i Oslo mandag, er et innspill til det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, med Idar Kreutzer og Connie Hedegaard.

«Rapporten viser at klimagassutslippene fra næringslivets transporter kan reduseres med minst 45 til 60 prosent innen 2030, og vi kan sikte mot null utslipp i 2050, dersom myndigheter og næringsliv satser på riktige virkemidler. Dette gir store muligheter for ny næringsvirksomhet», skriver NHO.

40 prosent ned
Organisasjonene mener etterspørsel vil bidra til å skape lønnsomme arbeidsplasser i Norge. En fremskrivning basert på forventet verdi av disse grønne løsningene for klimavennlig mobilitet i 2050 gir en sysselsetting på cirka 60.000 ansatte, ifølge NHO.

Norge er del av EUs klimapolitikk, og vil måtte redusere utslippene av klimagasser med 40 prosent sammenlignet med 2005 innen 2030, fra de deler av samfunnet som ikke deltar i kvotehandelen. Her har transport en vesentlig andel.

En del av veikartet er det såkalte ELinGo-prosjektet initiert av Vegdirektoratet. Prosjektet, som ledes av Sintef, er i første rekke et teknologistudium som skal se nærmere på muligheten for å integrere tekniske ladeløsninger på E39.

Det er både snakk om trådløs induksjonslading i veibanen, og elektrisk kraft som overføres kontinuerlig fra en kontaktledning i luften via en pantograf som er montert på traileren. Sistnevnte er ikke så ulikt Siemens og Scanias testforsøk eHighway (bildet), som åpnet utenfor Stockholm i juni.

Prosjektet har et budsjett på åtte millioner kroner og skal gå over to år.

Stort potensial
Følgende organisasjoner står bak veikartet: LO, NHO, NHO Sjøfart, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport, NHO Luftfart, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Skogeierforbund, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Petroleumsinstitutt, Zero, Norsk Havneforening og Fiskebåt, havfiskeflåtens organisasjon.

Slik mener organisasjonene at utslippene kan reduseres:

Elektrifisering: Dette kan fjerne nesten 1,9 millioner tonn CO2 i perioden frem til 2030, i hovedsak fra varebiler og busser.

Biodrivstoff: Kan gi en reduksjon på mellom cirka 3,1 og 1,45 millioner tonn CO2 per år i 2030 for de berørte bransjer, avhengig av mengde tilgjengelig biodrivstoff.

Biogass: 3 TWh biogass i 2030 (tilsvarende cirka 300 millioner liter diesel) betyr en reduksjon i CO2-utslipp på cirka 0,8 millioner tonn CO2.

Se video om ELinGO-prosjektet her:

Se video om Siemens og Scanias eHighway her:

Powered by Labrador CMS