Den autonome trekkvogna er kompatibel med eksisterende lasteenheter/trailere.
Den autonome trekkvogna er kompatibel med eksisterende lasteenheter/trailere.

Fremdriften er helt elektrisk. Drivlinjen og batteripakken er av samme type som de som brukes i Volvo Trucks' elektriske lastebiler.
Fremdriften er helt elektrisk. Drivlinjen og batteripakken er av samme type som de som brukes i Volvo Trucks' elektriske lastebiler.

Mikael Karlsson, viseadministrerende direktør for autonome løsninger i Volvo Trucks.
Mikael Karlsson, viseadministrerende direktør for autonome løsninger i Volvo Trucks.

Den autonome trekkvogna er kompatibel med eksisterende lasteenheter/trailere.
Den autonome trekkvogna er kompatibel med eksisterende lasteenheter/trailere.

Operasjonen utføres av autonome, elektriske kjøretøy som er koblet til en skytjeneste og et transport kontrollsenter som overvåker fremdriften kontinuerlig og holder nøyaktig oversikt over kjøretøyets posisjon, batterinivå, last og servicebehov
Operasjonen utføres av autonome, elektriske kjøretøy som er koblet til en skytjeneste og et transport kontrollsenter som overvåker fremdriften kontinuerlig og holder nøyaktig oversikt over kjøretøyets posisjon, batterinivå, last og servicebehov

Ingen tvil om at denne vil vekke oppsikt i starten.
Ingen tvil om at denne vil vekke oppsikt i starten.

Volvos nyeste trekkvogn

Ja, det virker som de mener alvor.

Publisert

Bare dager etter at varebildivisjonen hos Mercedes-Benz ga oss et aldri så lite urban-sjokk, er det Volvo Trucks’ tur til å hausse opp stemningen før nyttekjøretøyutstillingen IAA som åpner i Hannover neste uke.

Jo da, vi har sett autonome trekkvogner før – men denne skal visst «i nær fremtid bli videreutviklet i samarbeid med utvalgte kunder innenfor prioriterte bruksområder», hevder produsenten.

Døgnet rundt
Det hele presenteres som en ny transportløsning bestående av autonome, elektriske kommersielle kjøretøy som ifølge Volvo kan bidra til «mer effektiv, tryggere og miljøvennlig transport».

Du vil nok ikke møte disse flakene på veien med det aller første, men på sikt - sier Volvo - er målet å tilby selskaper som trenger kontinuerlige transportløsninger mellom faste knutepunkter, løsninger som supplerer dagens tilbud.

Bakgrunnen er som vanlig befolkningsveksten og den økende urbaniseringen verden over, som medfører store utfordringer med å løse miljøspørsmål som tett trafikk, forurensing og støy.

Økende forbruk, rask vekst innen netthandel og omfattende mangel på sjåfører hører også med til begrunnelsen.

Transportløsningen er tiltenkt bruk i regelmessige og gjentakende oppgaver som involverer korte avstander, store godsvolumer og levering med høy presisjon. Transport mellom logistikksentere er ett eksempel, men andre bruksområder kan også være aktuelle, ifølge Volvo.

– Systemet vårt kan anses som en utvidelse av de avanserte logistikkløsningene som allerede er i bruk i mange bransjer. Ettersom vi bruker autonome kjøretøy som både er utslipps- og støyfrie, kan virksomheten utføres når som helst på døgnet. Løsningen utnytter eksisterende veiinfrastruktur og lasteenheter, noe som gjør det enklere å tjene inn kostnadene og sikre integrasjon med eksisterende operasjoner, forklarer Mikael Karlsson, viseadministrerende direktør for autonome løsninger.

Autonomt og elektrisk
Operasjonen utføres av autonome elektriske kjøretøy som er koblet til en skytjeneste og som overvåkes av et kontrollsenter for transport. Kjøretøyene har ingen førerplass, men er i stedet utstyrt med sofistikerte systemer for autonom kjøring.

De er utviklet for å lokalisere den gjeldende posisjonen innen en radius på få centimeter, samt å overvåke i detalj og analysere fremferden til andre trafikanter, og deretter justere kjøretøyets fremdrift med stor nøyaktighet.

Kontrollsenteret overvåker fremdriften kontinuerlig og holder nøyaktig oversikt over kjøretøyets posisjon, batterinivå, last, servicebehov og en rekke andre parametere.

«Som i en industriell produksjonsprosess blir hastighet og fremdrift skreddersydd for å unngå unødvendig ventetid og sikre presis levering. På denne måten blir det mulig å minimere svinn i form av reservebeholdninger, og samtidig øke tilgjengeligheten. Kjøretøy som opererer på samme rute, samarbeider for å skape en optimal flyt», skryter Volvo.

Powered by Labrador CMS