Yrkessjåfører opplever dårligere radiodekning med DAB

Over 75 prosent opplever DAB-dekningen som dårligere enn FM-dekningen var, ifølge en undersøkelse utført av Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Publisert

NLF har foretatt undersøkelsen blant medlemmer i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. 3 av 4 oppgir at DAB-dekningen oppleves som dårligere enn FM-dekningen var før slukking. 7 av 10 mener også DAB-dekningen utgjør en sikkerhetsrisiko.

– Overgangen fra FM til DAB ble godkjent under en forutsetning om at beredskapen ble ivaretatt. Tilbakemeldinger vi får fra medlemmer i fylkene hvor FM-nettet nå er slukket indikerer at dette ikke er tilfelle, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, i en pressemelding.

Avhengige av god dekning

Det nasjonale FM-nettet ble slukket i Nordland 11. januar og deretter i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 8. februar. NLF har nå utført en undersøkelse blant medlemmer i disse fylkene for å se hvordan DAB-dekningen oppleves blant yrkessjåfører.

Resultatet er nedslående:

75,4% opplever DAB-dekningen som dårligere enn FM-dekningen var.

68,3% mener DAB-dekningen utgjør en sikkerhetsrisiko.

Respondentene listet opp mer enn 60 strekninger hvor DAB-mottaket faller ut.

Det er spesielt i tunneler og i områder hvor det bor lite folk dekningen oppleves som dårligst, med hyppig bortfall og uteblivende trafikkmeldinger. Mange melder også om væravhengig dekningsgrad.

– Yrkessjåfører er helt avhengig av vær- og føremeldinger for å ta seg trygt frem. Nå opplever mange at de får færre trafikkmeldinger enn de gjorde med FM-nettet. Det er spesielt i tunneler og på fjelloverganger beredskapsprinsippet står som aller viktigst, og det er akkurat her dekningen svikter mest. Dette ser vi svært alvorlig på, sier Mo.

Frykter for liv og helse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foretok en vurdering i forkant av DAB-slukkingen. I denne ble det konkludert at «de beredskapsmessige konsekvensene av slukkingen av FM-nettet og overgang til DAB er usikre, men mest sannsynlig små».

– Når 3 av 4 yrkessjåfører opplever at radiodekningen nå er dårligere enn før, bør det gå en alarm hos myndighetene. Dette kan i verste fall føre til at viktige meldinger ikke når fram når det står om liv, avslutter Mo.

NLFs DAB-undersøkelse

Respondenter: 125

Er DAB-mottakeren fabrikkmontert eller ettermontert?

 • Fabrikkmontert: 15,2%
 • Ettermontert: 61,6%
 • Har ikke DAB-mottaker: 21,2%

Er DAB-dekningen bedre eller dårligere enn FM-dekningen var?

 • Dårligere: 75,4%
 • Omtrent lik: 15,8%
 • Bedre: 8,8%

I hvor stor grad mener du DAB-dekningen utgjør en sikkerhetsrisiko?

 • Ikke i det hele tatt: 9,4%
 • I liten grad: 22,2%
 • I noen grad: 42,7%
 • I stor grad: 25,6%

Opplever du tekniske problemer med DAB-utstyret?

 • Nei: 55,7%
 • Ja: 44,3%, herav
 • I liten grad: 9,8%
 • I noen grad: 78,4%
 • I stor grad: 11,8%
Powered by Labrador CMS