Initiativtaker og primus motor Trond Gladsø kunne ønske velkommen til Yrkesbilseminaret.

Yrkesbiler på dagsordenen

Trond Gladsø samler hvert år sentrale varebilaktører til Yrkesbilseminaret. – Det er viktig å holde sammen for å lykkes, understreker han.

I høst var arrangementet lagt til Union Scene i Drammen over to dager, og med cirka 125 deltakere.

– Å dele erfaringer og løsninger på mange av tidens utfordringer er målet med et slikt seminar, sa Trond Gladsø under åpningen.

Gladsø, som til daglig jobber i Your Mobility AS som driver prosjektbasert utleie av yrkesbiler, er også grunnleggeren av arrangementet.

Yrkesbilseminaret ble første gang avholdt på Holmsbu i Hurum i 2015. Senere har det vært tre Yrkesbilseminar på Gardermoen og ett på Hellerudsletta – før en ikke ukjent pandemi stengte døren for større felles arrangementer for nærmere tre år.

Nå ble det altså comeback i Drammen etter noen års Covid-opphold – og ifølge Trond Gladsø blir også neste arrangement lagt til samme sted, Union Scene, tidlig i oktober 2023.

Med seg i arrangementet har Gladsø femten samarbeidspartnere som også hadde stands på seminaret. Konferansier ved årets arrangement var ikke ukjente Håvard Lilleheie, selv Drammensgutt.

Bård Eker om kreativitet

I løpet av de to arrangementsdagene var ni foredragsholdere i ilden, i tillegg til en paneldebatt. Det manglet ikke hverken dyktige talere eller interessante emner, allerede den første – Bård Eker – slo an tonen, selv om det ikke akkurat var yrkesbiler han snakket om. Linken var jo der, for det handlet også for ham om forflytning av personer og gods – riktig nok på kjøl.

Bård Eker er trolig landets mest kjente industridesigner for tiden, og hans foredrag handlet da også om kreativitet, innovasjon og suksess.

Eker fortalte om sitt nye prosjekt, «Hydrolift Smart City Ferries».

– En designer jobber alltid på det neste prosjektet. Bakgrunnen for et prosjekt er den røde tråden som er så viktig for å lykkes med gjennomføringen fordi alt alltid tar lengre tid enn man tror, sa han.

Eker er ikke minst kjent – og anerkjent – for sine Hydrolift båter, som har et fartspotensial på 50 – 80 knop. Slik blir det ikke for de nye el-fergene, som primært er utviklet for å løse transportbehov for personer og gods i større byer langs elveløp.

Yrkesbilseminaret 2022 foregikk over to dager, og samlet i alt ca. 125 deltakere.
Yrkesbilseminaret 2022 foregikk over to dager, og samlet i alt ca. 125 deltakere.
Sjur Haugen fra Circle K delte interessante tanker om fremtidige drivstoffer med seminar-deltakerne.
Sjur Haugen fra Circle K delte interessante tanker om fremtidige drivstoffer med seminar-deltakerne.
Flere bilmerker var representert med stand på Yrkesbilseminaret, her Isuzu, Renault og Mercedes-Benz.

Mer bremseklosser enn fødselshjelpere

Prosjektet er nærmere i tid enn mange trodde.

– Det første HYKE-fartøyet skal settes i drift i Fredrikstad neste år i samarbeid med Fredrikstad kommune. Dette blir et fartøy på 15 meter med kapasitet til 50 passasjerer. Før en selvgående løsning er på plass, er det snakk om enmanns-betjening, fortalte Bård Eker.

Designeren var ellers ikke imponert over villigheten til å satse på nye løsninger fra offentlig side:

– Noen steder må vi levere også selve tjenesten, ikke bare fartøyet. I Norge er vi generelt dårlige på å samarbeide, myndighetene fungerer dessverre mer som bremseklosser enn som fødselshjelpere for nye løsninger, sa han.

– Vårt hårete mål er 1.000 slike ferger på vannet i 2030. Da tenker vi ikke bare persontransport, men også varer, sa han.

Nytt alternativ: RFNBO

Mindre interessant var ikke innledningen fra Sjur Haugen i Circle K om bærekraft og karbonnøytral veitransport.

– Verden forbruker hver dag 50 millioner fat olje til fremdrift av biler. Dette skal erstattes, men er enormt stort – og i dette perspektivet er det totalt feil at forbrenningsmotoren skal forbys fra 2035. 1,5 milliarder biler skal skiftes ut med nullutslippsalternativer etter hvert, sa Haugen, som ikke trodde hydrogen er noe svar på dette.

Selv fortalte han om et nytt alternativ, RFNBO (Renewable Fuel from Non Biological Origin), som en alternativ løsning med betydelig potensial.

– Det er ikke enkelt, og ikke billig – men det kan teoretisk erstatte de 50 millioner fatene olje pr. dag, sa Haugen, som ellers sterkt mislikte uttrykket «fossilbil».

– Hva er det da, er det en Tesla på kullkraft, spurte han retorisk.

Mener avgifter bør kuttes

For NAFs pressesjef Ingunn Handagard var det de nære ting som sto i fokus.

– Ting som opptar folk er om veien er trygg og hva det koster å fylle tanken, innledet hun, og viste først og fremst til det enorme etterslepet på veivedlikehold her i landet.

– Vi snakker om totalt 100 millioner kroner, og av dette står fylkesveiene alene for 70 millioner. I tillegg er det et etterslep på nye 70 millioner til rassikring, sa Handagard blant annet.

– Dette er nesten ufattelig store tall, som påvirker hverdagen til folk. Når undersøkelser viser at 50 prosent av de spurte ikke stoler på veikvaliteten, er dette noe som må tas på største alvor, sa hun videre.

Hun avla også en visitt ved de høye bensin- og dieselprisene.

– Helt uhørt. Avgiftene bør kuttes. I Sverige gjorde myndighetene noe med de høye drivstoffprisene, blant annet ved å gi hver bilist et kontanttilskudd på 1000 kroner. I Norge var ikke noe slik aktuell politikk, nei!

Næringsbiler en økonomisk melkeku?

Morten Stordalen (Frp) fra Stortingets transport- og samferdselsgruppe innledet til paneldebatt over temaet «Rammebetingelser for næringer som er avhengig av transport på norske veier. Skal vi støtte denne næringen, eller skal vi stimulere til endringer? Hva er god samferdselspolitikk? Er næringsbiler bare en økonomisk "melkeku" for staten?»

Digitalisering og endring

Siste foredragsholder første dag av Yrkesbilseminaret, var Eirik Norman Hansen. Han er futurist og en oppriktig teknologioptimist, og er spesielt opptatt av hva teknologi betyr for oss mennesker, organisasjoner og samfunn, og hvordan dette former verden nå og i tiden som kommer.

– Hva blir de store trendene? Hva betyr det for bilbransjen og yrkesbiler? Hvordan blir fremtidens infrastruktur og logistikk, og hvordan vil det påvirke våre transportmidler? Kommer droner til å ta over?

Han har gjennom hele sin karriere jobbet med og for digitalisering og endring.

Ivar A. Vannebo, assisterende havnedirektør i Drammen havn, fortalte litt om historikken til bilimporten over Drammen havn, og hva som har gjort Drammen havn til Norges største bilhavn i dag.

Adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund ga sitt syn på fremtidens utfordringer i tungtransport i forbindelse med det grønne skiftet.

**Artikkelen ble først publisert i bladet YrkesBil nr. 10-2022**

Powered by Labrador CMS