- WLTP for varebiler utsettes
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
WLTP for varebiler utsettes
Finansdepartementet har lagt frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. WLTP utsettes for varebiler.

alt

Finansminister Siv Jensen la tirsdag formiddag frem Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019.

For varebiler blir måling etter WLTP obligatorisk fra 1. september 2019. Regjeringen slår fast at det i 2019 vil være for lite grunnlagsdata for å beregne hvordan overgangen til WLTP vil slå ut for varebilene.

«Dette gjør følgene av overgangen til WLTP usikker, og med stor fare for uønskede utslag i avgiftsbeleggingen av de enkelte kjøretøyene. Regjeringen legger derfor opp til å innføre WLTP-baserte CO2-verdier for varebilene i 2021. Dette innebærer at NEDC-verdiene vil bli benyttet til å fastsette CO2-komponenten i engangsavgiften for varebiler og campingbiler ut 2020», heter det i budsjettet.

Avgiftsberegning basert på WLTP for varebiler blir dermed utsatt ut 2020.

Bransjen positiv
Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL) uttalte mandag til YrkesBil at han håpet og trodde på en overgangsordning i revidert budsjett.

Bransjen fikk imidlertid ikke ønsket om en egen CO2-skala for varebiler i avgiftssammenheng oppfylt i dagens reviderte budsjett.

–  Det er positivt at regjeringen i revidert budsjett fastslår at målemetoden NEDC 2.0 skal brukes som overgangsordning for nye varebiler ut 2020. Da får vi tid til å se an konsekvensene av den nye målemetoden for utslipp, sier Erik Andresen.

Varebiler ligger et år etter personbilene i overgangen fra gammel (NEDC) til ny (WLTP) målemetode for utslipp. Nå går regjeringen inn for å bruke NEDC 2.0, som i praksis er tilbakeregnede WLTP-tall, som overgangsordning for varebiler. Dette er samme overgang som ble vedtatt for personbiler for et år siden.

– Det er en fornuftig løsning. De første varebilene med ny utslippsverdi kommer allerede nå på sensommeren. Nå vet vi hvordan vi skal håndtere disse, sier Andresen.

Selv om NEDC 2.0 også kan medføre avgiftsøkninger sammenliknet med i dag, så blir det ikke så ille som det ville ha blitt med en direkteinnføring av WLTP-verdier som grunnlag for avgiftsberegning.

Ifølge Andresen vil beregnede NEDC-verdier være høyere enn målte, noe som gjør at varebiler nå typisk får en avgiftøkning på ca 15.000 kroner ettersom det ikke gjøres noe med CO2-komponenten i avgiftsgrunnlaget.

– Jeg forventer nå at Stortinget vedtar regjeringens forslag uten endringer, sier Andresen.

Vil ha egen skala for varebiler
Bransjens argument for at varebiler skal ha en egen CO2-skala er blant annet at varebilene kommer uheldig ut på flere områder (lange modellserier, kjører som regel med tung last, mye start og stopp) slik at det er urettferdig å gi dem de samme innslagspunktene som personbiler.

Det vil ikke bli fastsatt NOx-utslipp etter NEDC for varebiler og campingbiler som er typegodkjente etter 1. september 2018. Ved beregningen av engangsavgiften vil derfor NOx-utslipp målt etter WLTP bli lagt til grunn. NOx-komponenten utgjør en liten del av avgiften, og forskjellene i avgift på grunn av måling etter ulik kjøresyklus vil være tilsvarende små.

Sjefen for Norges Bilbransjeforbund (NBF), Stig Morten Nilsen, sier at han er svært fornøyd med løsningen, selv om det medfører noe dyrere varebiler.

 


logoPåmelding til nyhetsbrev:
toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
2197 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 275 LASTEBILER TIL SALGS