2023 ble et godt år for leverandørene av nyttekjøretøy i Europa.
2023 ble et godt år for leverandørene av nyttekjøretøy i Europa.

Nyttekjøretøy i Europa: Solid økning i alle segmenter

Nå er ACEA, den som organiserer europeisk bilindustri, ferdig med å telle opp 2023.

Når det gjelder nyttekjøretøy, som bare blir telt opp hvert kvartal, kan vi slå fast at det er to-sifret vekst både for varebiler, lette og tunge lastebiler og for busser.

Men i motsetning til ACEAs personbilstatistikk – som utgis hver måned - offentliggjøres ikke markedsandelen for de forskjellige produsentene.

Underlig. På inntjeningssiden er varebilene minst like interessante som personbilene.

Men vi får gå ut fra at Ford ble størst i fjor også.

Nye varebiler ble det 1.872.477 av i hele Europa i fjor. Det finnes nesten ikke markeder som gikk i minus, selv om Norge var på hekta. 

Her steg ikke varebil-registreringene med mer enn 1,3 prosent. Storbritannia, Italia og Spania viste vekst på rundt 22 prosent , Tyskland med 12 og Frankrike med litt under 10.

(artikkelen fortsetter under grafen)

Dieselsalget økte med 10 prosent til 1,2 millioner biler, men dieselandelen sank fra 86 til 83 prosent .

Elbilandelen økte derimot til nesten 8 prosent, og salget økte med 47 prosent til 144.000 biler.

Lastebilene økte med 16,3 prosent, til 411.652 biler. Hvis vi deler dem opp - sier ACEA - endte det på 67.596 biler under 16 tonn (opp 23 prosent) og 275.618 tunge (opp 14,9 prosent).

Men her er det noe som ikke stemmer. Vi venter på forklaring – hvis vi summerer medium og tunge kommer vi til 343.212!)

(artikkelen fortsetter under grafen)

Tyskland økte mest – sier meldingen til nesten 95.000 – en økning på 24,4 prosent.

Blant lastebilene fant vi ikke mye annet enn diesel – andelen der var på 95,7 prosent. Men de batterielektriske endte på 5.279 biler – en økning på 234 prosent. Nederland og Tyskland økte mest og sammen tok de seg av 60 prosent av det tunge elbilsalget i Europa i fjor.

Med 705 biler endte Norge på en fjerdeplass i hele Europa.

På buss ligger vi enda lenger fremme hvis det er batterier som skal telles. 562 elektriske busser plasserer oss på tredjeplassen bak Tyskland og Storbritannia.

Av de totalt 39.944 bussene som ble solgt i Europa i fjor var 7.242 batterielektriske (og hele 4.338 var hybride). Tyskland er størst på buss også, men ikke overlegent. Hellas, Italia og Storbritannia følger tett etter.

Totalt forteller denne statistikken om 2,6 millioner biler på 31 markeder med fem forskjellige drivlinjer.

Du kan laste det hele ned her.

Powered by Labrador CMS