Tallenes tale fra ACEA - takorganisasjonen for europeiske kjøretøyprodusenter.
Tallenes tale fra ACEA - takorganisasjonen for europeiske kjøretøyprodusenter.

Nedgang fem måneder på rad

November brakte heller ikke noen lysning til Europas nyttebilmarked. For femte måned på rad krympet det – nå med 14,7 prosent. Men det er ikke like mørkt overalt. Det er varebilene som trekker ned, nedgangen for lastebilene er mye mindre dramatisk.

Publisert

Hvis vi følger trendlinjene kan vi trygt slå fast at nyttebilsalget i 2021 kommer til å ende med et høyere volum enn i 2020. Men det krymper fortere enn isbreer.

Etter tredje kvartal lå vi fremdeles 20 prosent foran. I oktober krympet det til under 15 og nå ligger vi 11,5 prosent foran. Selv en kollaps i varebilsalget – som står for 80 prosent av nyttebilvolumet - vil ikke kunne endre fra forsprang til underskudd.

Men hvis vi tar det segment for segment og som vanlig ser på hele EU+EFTA+UK-området ser vi at totalen har sunket fra 207.000 i fjor til nesten 184.000 i år. Totalt ligger vi med 2.162.000 biler 12,8 prosent foran fjoråret. Det tilsvarer snaue 250.000 biler.

De under 3,5 tonn har sunket med 12,1 prosent til 152.218 biler. Spania med hele 33 prosent og Tyskland med solide 25 prosent. Også Frankrike og Italia har sunket mer enn markedet. Av de store er det bare Storbritannia som har økt – med nesten 10 prosent, til 32.300 biler.

Akkumulert er det fremdeles 12,8 prosent, eller 200.000 biler å gå på.

Vare- og lastebiler over 3,5 tonn gikk tilbake med 7,3 prosent. Godt å se et ensifret prosenttall i denne sammenhengen!

Det vil si fra nesten 31.000 til 28.500 biler.

Også her utmerket Spania og Tyskland seg, med h.h.v. 17,5 og 14 prosent i minus. Og her fulgte også Storbritannia med markedet – og vel så det. En nedgang på 15 prosent.

Akkumulert har vi litt over 312.000 biler der – 15 prosent flere enn i fjor.

Tar vi ut bilene over 16 tonn blir bildet enda litt mindre mørkt.

Tilbakegang på «bare» 4,2 prosent og hele 19,5 prosent over fjorårets når det er igjen en måned.

Vi manglet 300 biler på å nå 24.000 i november. I fjor manglet vi 300 biler på å nå 25.000.

Med 255.000 biler har vi nesten 20 prosent - eller mer enn 40.000 biler å gå på.

En måned igjen av dette merkelige året

Powered by Labrador CMS