Store drivstoff-variasjoner på buss

Takket være ACEA har vi fått greie på hva Europas nye varebiler helst drakk i fjor, og vi har fått kunnskap om hvor mange batterielektriske lastebiler som ble registrert i området i 2021.

Nå har de sett nærmere på bussenes drivstoff-preferanser og der er det større variasjon enn vi har sett i de to andre gruppene.

Selvfølgelig er Diesel fremdeles mest populært, med en markedsandel på 68,8 prosent. Men etterspørselen etter dieselbusser har sunket med nesten 3 prosent og gruppen endte på rett under 20.000 biler.

I 2020 var markedsandelen for de dieseldrevne på 73,2 prosent. Forsetter denne utviklingen kommer diesel på under to tredeler av totalen i i år.

Det var de batterielektriske som økte mest. Fra 6,1 prosent i 2020 til 10,6 prosent i fjor. Men takket være Norge sank FTA-området såpass meget at egentlig skulle økningen i markedsandel vært på 79 prosent og ikke på 67 prosent som totalen endte på.

Hybridelektriske hadde vi ingen av i Norge, men Tyskland hadde 1.405 av de totalt 2.900 som ble registrert i fjor. Økningen var på ti prosent, og denne gruppen fikk en markedsandel på 10,1 prosent

Så har vi de såkalte alternative drivstoffene, som i hovedsak stor sett betyr LNG. Her var det en forsiktig nedgang på 3 prosent som Spania og Italia ledet an i, men gruppen fikk allikevel en markedsandel på 10,5 prosent. Frankrike var den sterke – de økte med 61 prosent , fra 1.000 til 1.600.

Med 3.777 elbusser totalt i hele EU+EFTA+UK var det Frankrike og Tyskland som fikk de fleste, litt over 600 hver. UK var også sterk, med 559. Polen, Danmark og Belgia var de eneste ande over 200. EFTA samlet klarte ikke flere enn 154.

Powered by Labrador CMS