Dag Nordvik, fagsjef for teknikk i Norges Lastebileier-Forbund, venter også på avklaring fra DSB.

– Begrunnelsene for unntak er utdaterte

Dag Nordvik, fagsjef for teknikk i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), mener norske myndigheter er opphengt i gamle sannheter når de ikke tillater 60 tonn totalvekt for ADR bulktransport.

Nordvik sier han forstår frustrasjonen som Tor Vidar Frydenlund uttrykker over å ikke få en avklaring på hva slags materiell han skal investere i for fremtiden.

Sverige, Danmark og flere andre nasjoner tillater ADR bulktransport på 60 tonn og i noen tilfeller med modulvogntog.

– Det gjør ikke Norge, fordi Norge har vedtatt et unntak fra den multilaterale avtalen om ADR-regelverket som er signert av Norge, Sverige, Danmark, Finland og Spania. Men begrunnelsene som norske myndigheter bruker for unntakene er utdaterte, sier Nordvik til YrkesBil.

– Grunnen fra gammelt av var at vi har mange tuneller i Norge, og sikkerheten knyttet til dette. Det andre er at vi har mange bratte veier, og de mener fremkommeligheten med et ADR-kjøretøy er redusert på grunn av bratte veier, fortsetter han.

Nordvik sier begrunnelsene kommer fra tiden da største motoreffekt var 420 hestekrefter og det knapt nok fantes retarder, i beste fall en god motorbrems.

– Dette har endret seg vesentlig siden beslutningen om å holde ADR-kjøretøyene utenom ble fattet på tidlig 90-tall. Kjøretøyteknologien har gått langt forbi den beslutningen. Vi har biler med retarder, elektroniske bremsesystemer og mer motoreffekt enn noen gang, sier han.

Nordvik sier han heller ikke har sett dokumentasjon på hva som er forskjellen på om man får brann i et ADR bulk-vogntog med 50 tonn totalvekt, kontra et tilsvarende vogntog med 60 tonn totalvekt.

– Vi snakker mellom 7 og 8 tonn mer farlig gods. Smellet vil nok bli omtrent det samme. Det er farlig uansett, sier han.

NLF, som har en egen ADR-gruppe, henvendte seg til DSB i februar med tre følgende forslag og ønsker:

1. Å tillate ADR-transport utover stykkgods i øvrige klasser, på modulvogntog, 24 meter og 60 tonn på de veiene som er åpnet for det.

2. Å koordinere EU-kontroll av ADR-kjøretøy innenfor alle sektorer, slik at dette kan utføres hos autoriserte bilforhandlere med ADR-kompetanse og ikke kun hos Statens vegvesen – slik det er i dag.

3. NLF ønsker informasjon om brannvesenets beredskap i tilknytning til ulykker med ADR-kjøretøy i Norge.

– Vi har ikke fått annen tilbakemelding fra DSB enn at de har mottatt brevet og vil komme tilbake til oss, så har vi ikke hørt mer. Det er frustrerende, særlig for transportører som skal investere i kostbart utstyr som ADR-kjøretøy er. De trenger forutsigbarhet, sier Nordvik.

Powered by Labrador CMS