E6 Augla i Sør-Fron. Maskinfører Rasmus Listad.
E6 Augla i Sør-Fron. Maskinfører Rasmus Listad.

Statens vegvesen:

– Setter inn alle tilgjengelige ressurser for å åpne vegene

«Hans» har sørget for mange stengte veier denne uken. Nå kan vi melde om en E6-åpning lørdag, og videre opprydning starter så snart vannet trekker seg tilbake.

Publisert

Mange veier har vært, og er fortsatt stengt, som følge av ekstremværet denne uka.

Dette er status på Østlandet

Nedbøren har heldigvis avtatt, og flere steder er vannstanden på vei ned. Dette gjelder for veiene i Gudbrandsdalen, Ottadalen, Østerdalen, Hallingdal og Valdres, mens andre steder på Østlandet er flomfaren langt fra over og vannmasser stiger fortsatt.

– Vi jobber med alle de ressursene vi har for å åpne riks- og europaveiene våre, forsikrer Cato Løkken, avdelingsdirektør for Drift og vedlikehold øst i Statens vegvesen.

– Vi ønsker selvfølgelig at alle veiene våre skal være åpne og tilgjengelige for trafikantene, og vi forstår at enkelte kan være frustrerte over at de ikke kommer seg dit de skal. Men vi kan forsikre om at vi gjør det vi kan for å sette trafikk på veiene så snart det lar seg gjøre, forteller han.

Sikkerheten kommer først

Likevel kommer sikkerheten til de som skal jobbe med oppryddingsarbeidet først. Flere steder har det gått skred, og det er viktig at geologer får undersøkt området om det er trygt å arbeide der.

– Geologer har vært ute, og nå i ettermiddag har vi fått de siste klarsignalene for å starte arbeidet vårt. De har gitt oss noen føringer for arbeidet, og vi vil aldri gå på akkord med sikkerheten. Verken for våre ansatte eller entreprenørene våre, sier Løkken.

– Dette betyr at vi flere steder langs E6, rv. 15, E16 og rv. 7 nå er i gang med oppryddingsarbeidet, forteller avdelingsdirektøren.

Ekstremvær gir store kostnader

E6 Augla i Sør-Fron. Maskinfører Rasmus Listad.
E6 Augla i Sør-Fron. Maskinfører Rasmus Listad.

Ekstremværet Hans har forårsaket store ødeleggelser på veiene, men hvor mye dette koster er for tidlig å si noe om nå.

– Vi har fortsatt veier som står under vann, og før vannet trekker seg tilbake kan vi ikke vite sikkert om veien har fått skade eller ikke. Så snart vannet har trukket seg tilbake, starter arbeidet med å kartlegge skader. Flere steder er dette allerede i gang, men noe estimat hva den endelige kostnaden blir, er for tidlig å gi nå, forklarer Cato Løkken.

Oppdaterte trafikkmeldinger: Se vegvesen.no/trafikk

Det går mot åpning av E6 i Drivdalen i løpet av lørdag

E6 mellom Oppdal og Hjerkinn har vært stengt på grunn av flom og skred flere steder.

  • Ved Granmo fikk vi på grunn av store vannmengder en utglidning i den ene kjørebanen som medførte at vi måtte stenge veien. Det ene kjørefeltet ble åpnet opp for trafikk da vannet var drenert vekk. Det er nå lysregulering på plassen mens det ene kjørefeltet gjenoppbygges.
  • Ved Vårstigen sør kom det et jordskred som gikk over begge kjørefelt. Veien er nå rydda for masser. Raset har laget nye bekkeløp ned mot E6 og vi må etablere nye stikkrenner.
  • Ved Vårstigen 2 km lengre nord kom det et jord- og steinskred fra terrenget over bergskjæringa og ned i vegen. Det er bygd opp en provisorisk skredvoll i det ene kjørefeltet og det er utføres rensk og sikring av bergskjæringa. Det ene kjørefeltet vil bli åpnet for trafikk i løpet av lørdag med manuell dirigering mens det fortsatt vil pågå noe arbeid.
Det går mot åpning av E6 Drivdalen lørdag.
Det går mot åpning av E6 Drivdalen lørdag.

Det blir også utført noen mindre arbeid på våre øvrige riksveger som er rammet av uværet som har herja. Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til være oppmerksomme og vise hensyn til de som jobber og ferdes på disse veiene. Alle ønsker å komme hele hjem etter avsluttet arbeidsdag eller reise.

– Vi gir våre entreprenører som har jobba for å sikre og åpne veiene stor honnør for jobben de har gjort. Gjennom hele perioden under ekstremværet har de sammen med vårt eget personell lagt ned en stor innsats for å holde trafikantene trygge og veiene åpne så langt det har vært sikkerhetsmessig tilrådelig. De fortjener en stor takk, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid.

Øst - Vest: Bruk E39 til/fra Bergen

På grunn av stengt veier er det bare E134 og kystveien via E18/E39 som er åpne for alle kjøretøy mellom øst og vest. Dette medfører økt trykk på rv. 13 og E16. mellom Skare - Voss og Bergen. Det er i tillegg et arrangement i Odda som har svært mange tilreisende denne helgen. Dette kan medføre lokale trafikale utfordringer her. I tillegg er rv.52/rv.7 åpen for kjøretøy under 7,5 tonn.

SVV anbefaler at kjøretøy som skal til/fra Bergensområdet og Østlandet i hovedsak benytter E39 om Stord.

Det kan komme endringer, vi ber derfor veifarende om å holde seg orientert om trafikkinformasjon på vegvesen.no/trafikk

Powered by Labrador CMS