AUTONOMT: Pony.ai utvikler og tester selvkjøringsteknologi for både lette og tunge kjøretøy.

Selvkjørende tungt i Kina

Det er dessverre en tendens til å ignorere utviklingen av varebiler, busser og lastebiler i Kina. Det meste vi har av oppmerksomhet er rettet mot personbiler. Kanskje litt skummelt å ignorere de andre sektorene?

Pony.ai er blant dem som alt for ofte går under radaren.

Grunnlagt i Silicon Valley i 2016. Etter det har de akkumulert mer enn 21 million kilometer – mer enn en av dem med fullstendig førerløse biler (de fleste i Kina). 200.000 turer har vært betalt robotaxi-skyss.

En av de siste store avtalene de har gjort er å forlenge et langvarig samarbeid med Toyota. Toyota får sine elbiler fra GC, de skal utstyres med Ponys L4-autonome programvare og bilene skal kjøres på Pony sitt robotaxi-nett.

SANY: Lastebiler fra Sany, i form av elektriske betongbiler, setter nå sitt preg på trafikkbildet i Oslo. Her er en Sany-bil som brukes i testing av selvkjørende teknologi, i regi av Pony.ai.

Rundt 140 millioner skal investeres for denne etappen.

Omtrent samtidig fikk Pony som de første – sier de selv – tillatelse til å sette tunge biler i trafikk på Beijings High-Level Automated Driving Demonstration Area (BJHAD).

Dette gir dem mulighet for å bane veien for autonom lastebiltrafikk i virkelig trafikk.

Oppstarten skal skje i samarbeid med Sinotrans – et av Kinas store logistikkselskap.

Pony og Sinotrans har jobbet sammen i to år, og har etablert et felles selskap – Cyantron Logistics der det uttalte formålet er å finne nye, storskala metoder for å utvikle og utnytte smarte lastebiler.

Som et ledd i det testkjøringsprogrammet de nå setter i gang skal det etableres et demonstrasjonssenter i hovedstaden der man skal vise innovative opplegg for logistikk-virksomheten i storbyen.

Det betyr blant mye annet automatisk kjøring på motorveier, gjennom bomstasjoner, rangering på depoter, automatisk håndterings av lastbærere - mer enn nok, lover Pony, til at de skal beholde sin 10. plass på CNBC sin disruptor-liste fra 2022, som er en ranking av verdens 50 mest innovative og disruptive tech-selskaper.

TESTER: Teknologien testes for fullt.
Powered by Labrador CMS