Aurora og Volvo Autonomous Solutions

Autonome flytter til Texas

Aurora Innovation er et av tre selskaper (Kodiak og Gatik.Ai er de andre) som nå gir opp å bruke California som testområde for selvkjørende lastebiler. Texas er det nye målet.

Bloomberg har forklaring på flyttingen.

I California mangler det fremdeles regler som tar hensyn til lastebilenes spesielle krav og behov, mens Texas begynte å legge forholdene til rette allerede fra 2017, forklarer Bloomberg.

De mer enn antyder også at problemene i California, som først og fremst treffer 18-hjulinger, kommer fra «robust» opposisjon fra Teamsters som bl.a. organiserer sjåfører. Samtidig øker motstanden mot selvkjørende biler der, på grunn av uheldige erfaringer med robo-taxier.

(saken fortsetter)

Aurora og Volvo Autonomous Solutions
Aurora og Volvo Autonomous Solutions
Aurora og Volvo Autonomous Solutions
Aurora og Volvo Autonomous Solutions
Aurora og Volvo Autonomous Solutions
Aurora og Volvo Autonomous Solutions
Aurora og Volvo Autonomous Solutions
Aurora og Volvo Autonomous Solutions
Aurora og Volvo Autonomous Solutions
Aurora og Volvo Autonomous Solutions

Kartet er lagt

I Texas er det klare lover som viser lastebilene veien frem til selvkjørende virksomhet. Der tror de åpenbart denne teknologien har en fremtid.

Samtidig har de etablert et hands-on organ som samarbeider med produsenter og brukere og som skjærer gjennom konfliktområder som for eksempel kontroller langs landeveien eller trafikkpolitiets reaksjoner.

For et firma som Aurora begynner det å haste. Det er blant de ledende utviklerne av selvkjørende teknologi, jobber tett med produsenter som Paccar, Peterbilt og Kenworth og har et spesialt tett samarbeid med Volvos Autonomous Solutions.

De lover at de skal ha sitt Horizon – den første autonome tjenesten fra Aurora Driver – klar i 2024.

Det er ikke lenge til!

Godt tilrettelagt

Så langt later det til at solen skinner på operatørene i Texas. I dobbelt forstand – været er som regel ideelt for sensorer, med få forurensinger som forstyrrer kameraer og andre sensorer. Dessuten er terrenget åpent og flatt og det er lite trafikk på landeveiene.

Rapporter derfra forteller om færre enn 20 ulykker med autonome biler, alle forårsaket av føreren av den andre bilen.

Men det er umulig å sammenlikne disse tallene med noen andre.

Texas er ikke den eneste staten som prøver å legge forholdene til rette for forsøk med selvkjørende lastebiler. Det er minst fire-fem andre av dem.

Powered by Labrador CMS