TALER EU MIDT IMOT: EUs miljøkommissær sier det er for tidlig å kreve hundre prosent nullutslipp fra lastebiler i 2040. Samferdselsminister i Norge, Jon-Ivar Nygård (Ap), er ikke enig.

EU vil skjerpe utslippskravene til lastebiler – han synes ikke det blir strengt nok

Når samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) neste uke deltar på EUs uoffisielle ministermøte i Stockholm vil han ta til orde for kreve hundre prosent nullutslipp fra nye lastebiler i 2040. – Forslaget om 90 prosent utslippsreduksjon er ikke offensivt nok for oss, sier han.

Det er bare noen dager siden Europakommisjonen 14. februar presenterte et nytt forslag om CO2-standardarer for tunge kjøretøy.

Forslaget går blant annet ut på at alle bybusser skal bruke nullutslippsteknologi fra 2030, mens klimagassutslippene fra tunge kjøretøy skal være redusert med 90 prosent fra 2040 sammenlignet med 1990-nivået.

Dette synes ikke den norske regjeringen er strengt nok, og det har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård planer om å fortelle sine europeiske kolleger i EUs uoffisielle ministermøte i Stockholm som starter mandag 27. februar.

– Nødvendig

På programmet står blant annet strengere utslippskrav fra vegtransporten.

Tidligere har EU innført regelverk som i praksis betyr at ingen nye person- og varebiler med forbrenningsmotorer kommer til å bli kjøpt etter 2035.

– Jeg er positiv til at EU går inn for at alle nye biler og bybusser i Europa skal være utslippsfrie om drøyt ti år. Men forslaget om 90 prosent utslippsreduksjon for tungtransporten fra 2040 er ikke offensivt nok for oss, uttaler Nygård.

– Jeg vil ta til orde for at alle nye tunge kjøretøy som regelverket gjelder, skal være nullutslippskjøretøy senest fra 2040. Det er etter min mening nødvendig for å nå målet om klimanøytralitet i 2050, fortsetter samferdselsministeren.

Som YrkesBil nylig skrev er EUs miljøkommissær på sin side tydelig på at det er for tidlig å kreve hundre prosent nullutslipp nå:

– Vi vet foreløpig for lite, blant annet om teknologi og brukermønster, til å kunne kreve 100 prosent utslippsreduksjon, sa Frans Timmermans.

Vil ha strengere delmål også

Som delmål har Europakommisjonen foreslått å redusere klimagassutslippene fra tungtransport med 45 prosent, fra 2030 sammenlignet med 1990-nivået.

Samferdselsminister Nygård vil på ministermøtet ta til orde for å øke reduksjonen – til 50 prosent i 2030.

– Vi er positive til at EU nå også tar initiativ til å gjøre tungtransporten grønn. Men det er nødvendig med høyere fart i klimakampen. Vi er i verdenstoppen i bruk av elbil, og har selvsagt høye ambisjoner når det gjelder klimavennlig tungtrafikk også, sier Nygård.

Samferdselsminister Nygård deltar både 27. og 28. februar på EUs uoffisielle ministermøte i Stockholm.

– Skal vi redusere klimagassutslippene, er godt samarbeid mellom europeiske land særlig viktig. I samferdselssektoren er potensialet for klimakutt størst i vegtrafikken, sier Nygård.

Powered by Labrador CMS