BEGRENSNINGER: En norsk kjøretøyforskrift hindrer Volvo i å benytte de nye FH Aero-modellene i 24 og 25,25-meters vogntogkombinasjoner.
BEGRENSNINGER: En norsk kjøretøyforskrift hindrer Volvo i å benytte de nye FH Aero-modellene i 24 og 25,25-meters vogntogkombinasjoner.

Forskrifts-trøbbelet for nye Volvo FH Aero:

– Myndighetene må vurdere sanksjonsfritak

Volvo-importøren er glad Statens vegvesen vil vurdere på nytt om overskridelse av tillatt lengde kan tillates for modulvogntog og 24-metersvogntog med aerodynamisk førerhus. – Men dette haster, sier produktsjef Lasse Børge Sætre i Volvo Norge, og mener myndighetene må vurdere å innføre et sanksjonsfritak, i påvente av en endring i forskriften.

Reaksjonene fra folk i nyttekjøretøysektoren og transportbransjen har vært mange, etter at YrkesBil onsdag fortalte at norske kjøretøyforskrifter setter kjepper i hjulene for Volvos nye FH Aero-serie som ble lansert denne uken. 

I samme artikkel fortalte Lasse Børge Sætre, produktsjef i Volvo Norge, at han var skuffet over manglende respons fra Statens vegvesen / Vegdirektoratet, selv etter gjentatte henvendelser om problemstillingen. 

Nå er han glad for at kjøretøymyndighetene kom med et svar etter henvendelse fra YrkesBil.   

«Til nå har vi i Norge valgt å ikke akseptere lengde ut over 25,25 meter for modulvogntog selv om førerhuset er typegodkjent som aerodynamisk, nettopp fordi vi er usikre på konsekvensene dette får med hensyn til vogntogenes sporingsegenskaper.

Vi ser imidlertid at det grunn til å foreta en ny vurdering av om overskridelse av tillatt lengde kan tillates for modulvogntog og 24-metersvogntog med aerodynamisk førerhus», skrev Elin Elisabeth Norby i Statens vegvesen til YrkesBil.

Hun skrev videre at et forslag om regelendring «vil kunne sendes på høring i løpet våren», og at det deretter kan gå opptil tre måneder med høringsrunder og saksbehandling.

Frykter tidsbruken

Lasse Børge Sætre i Volvo Norge presiserer at de på generelt grunnlag opplever kontakten med Statens vegvesen som god.

– Dialogen er konstruktiv, og på et faglig høyt nivå, når det gjelder kjøretøytekniske spørsmål. I dette tilfellet dreier seg om et bruksteknisk spørsmål. Det er selvsagt positivt at man nå vil se på dette spørsmålet igjen. Etter vårt syn bør dette være en formalitet, sier han til YrkesBil.

FORTVILER: Lasse Børge Sætre, produktsjef i Volvo Norge. Her fra lansering av de nye FH Aero-modellene i Gøteborg denne uken.
FORTVILER: Lasse Børge Sætre, produktsjef i Volvo Norge. Her fra lansering av de nye FH Aero-modellene i Gøteborg denne uken.

Samtidig har importøren respekt for at man skal følge korrekte prosedyrer for endringer i forskriften.

– Dette innebærer imidlertid at det med tidsbruken som skisseres, sammen med ledetidene på lastebiler og påbygg, vil stå 2025 i kalenderen før vi vil få noe volum av disse bilene på veien, utdyper produktsjefen.

Det er på denne bakgrunnen han  etterlyser forutsigbarhet og trygghet for lastebileierne:

– Da må myndighetene her vurdere å innføre et sanksjonsfritak, i påvente av en endring i forskriften. For eksempel med et krav om at det medbringes dokumentasjon på at gjeldende sporingskrav er innfridd på denne kombinasjonen, sier Sætre.

Sætre presiserer at FH Aero med dagens bruksforskrift kan brukes i alle normale kombinasjoner. Her tillates ekstra lengde med godkjent aerodynamisk førerhus.

Her er det mulig å redusere CO2-utslippene med et sekssifret antall tonn. Men dette blokkerer altså bruksforskriften for

Lasse Børge Sætre, Volvo Norge

FH Aero er også tillatt brukt både i modulvogntog og 24-meters vogntog, så lenge man holder seg innenfor forskriftens lengdekrav, og naturligvis sporingskravet.

– Problemet her er at man ikke får brukt «normale» kombinasjoner med de vanlige lengdene på lastbæreren, siden man ikke får bruke ekstra lengde med godkjent aerodynamisk førerhus, sier Sætre.

– Viktig for bransjen

For å sette problemstillingen i perspektiv, har han regnet litt på omfanget - og konsekvensene - av problemstillingen knyttet til bruksforskriften.

Grunnet mangelen i forskriften vil det ifølge Volvo-importøren leveres pluss-minus 300 biler med tradisjonell front, som i stedet kunne brukt ny FH Aero-front dersom bruksforskriften allerede var endret.

Sætre regner med en gjennomsnittlig kilometerproduksjon på cirka 150.000 km/år, og at bilene skal gå i langtransport i cirka fem år med norsk operatør. Videre tar han utgangspunkt i et gjennomsnittlig drivstofforbruk med modulvogntog på cirka 3,5 l/mil (avhengig av topografi, vogntogvekter og kjøreadferd).

– Med en forbruks- og CO2-reduksjon på opp til 5 prosent, som er oppgitt for nye FH Aero, så er det her mulig å redusere COutslippene med et sekssifret antall tonn. Men dette blokkerer altså bruksforskriften for, sukker Sætre oppgitt.

– En positiv bieffekt er naturligvis at man vil kunne redusere drivstofforbruket på denne «flåten» ganske betydelig. Dette er naturligvis viktig i en bransje med pressede marginer, og tøff konkurranse med transportører fra land der disse lengdene tillates, påpeker han.

Powered by Labrador CMS