VIL TESTE: Statens vegvesen vil teste ut batterielektrisk lastebil til snøbrøyting enten inneværende eller neste vinter. Bilen på bildet er kun for illustrasjon, og kjører på diesel.
VIL TESTE: Statens vegvesen vil teste ut batterielektrisk lastebil til snøbrøyting enten inneværende eller neste vinter. Bilen på bildet er kun for illustrasjon, og kjører på diesel.

El-brøytebil nærmer seg

Statens vegvesen planlegger nå å starte snøbrøyting med elektrisk lastebil. De mener det kan by på både fordeler og utfordringer.

Publisert

– Det stemmer at vi forbereder testing av el-lastebil til snøbrøyting, enten i vinter eller neste vinter. I øyeblikket er det leveringssituasjonen for nye el-lastebiler som er den største utfordringen, sier Edvard Thonstad Sandvik til YrkesBil.

Han er fagdirektør for Klima og bærekraft i Drift- og vedlikeholdsdivisjonen i Statens vegvesen.

Spent på ladelogistikken

Han bekrefter at det sannsynligvis blir en batterielektrisk lastebil som først skal testes til denne innsatsen, men kan foreløpig ikke si noe mer om merke eller modell.

– Hva er de viktigste utfordringene utover leveringssituasjonen?

– Slik status er for elektriske lastebiler i dag, ser vi for oss at det kan bli utfordringer med ladelogistikken. Så er vi veldig nysgjerrige på hvordan teknologien vil fungere i denne sammenhengen, og vi ser jo også fordeler ved å kunne sette inn eldrift i vintervedlikehold.

– Dette er ennå ung teknologi, og ladeeffekter og andre viktige forhold vil jo endre seg veldig de neste årene. I første omgang handler det om å se om dette fungerer eller ikke nå – og om det virker bedre eller dårligere sammenlignet med tradisjonell fossil drift, sier Sandvik, som ser elmotorens spesielle dreiemoment som en mulig fordel.

– Ja, et av spørsmålene vi er spente på å finne svar på, er om det spesielle dreiemomentet kan gi tilleggsnytte – eller om det også gir utfordringer, sier han.

– I tillegg er det spennende om vi klarer å nyttiggjøre oss batterienes evne til å gi mye kraft nesten umiddelbart i forhold til brøyting.

Vet ikke hvor

På spørsmål om Thonstad Sandvik kan si noe om hvor i landet elektrisk brøytebil skal testes har han intet svar.

Ei heller når vi spør om det er snakk om en fjellovergang, eller om det er lokal brøyting i tettbebygget område eller om det er på motorvei, eller noe annet.

– Nei, jeg kan ikke si hvor, og nå vet jeg heller ikke hvilket bilmerke det blir, sier han.

Lover åpenhet

– Som tekno-optimist tror jeg vi fikser dette. Jeg har tro på nye muligheter med en teknologi vi kan få glede av, men vi skal selvsagt være veldig åpne omkring dette, som definitivt er et nybrottsarbeid.

– Kan den ekstra vekten bli en utfordring?

– Bilens høyere vekt kan selvsagt gå noe ut over vektkapasiteten for medbragt salt og lignende. Men jeg er sikker på at vekten i seg selv vil gi mindre utfordringer ved brøyteinnsats enn hva den betyr med påvirkning på nyttelasten i en vanlig lastebil, sier Edvard Thonstad Sandvik til slutt.

Powered by Labrador CMS