FORNØYD: Jarle Viuls, konserndirektør i Bertel O. Steen Lastebil og Buss, er glad for at den formelle overføringen av tungbil-virksomheten nå er fullført.
FORNØYD: Jarle Viuls, konserndirektør i Bertel O. Steen Lastebil og Buss, er glad for at den formelle overføringen av tungbil-virksomheten nå er fullført.

Nå er Bertel O. Steens tungbil-virksomhet samlet i én enhet

To år har gått siden Bertel O. Steen besluttet å samle all tungbil-virksomhet. Nå er tilnærmet alle forhandlerne og nær 400 medarbeidere innlemmet i det nye selskapet.

YrkesBil fortalte i mai i år at arbeidet med å overføre lastebil- og bussvirksomheten fra forhandlerne til Bertel O. Steen Lastebil og Buss AS nærmet seg halvgått løp.

Siden den tid er også sluttspurten gjennomført.

1. november ble dermed en slags merkedag i konsernet. Da ble det komplette virksomhetsområdet for lastebil og buss flyttet fra Bertel O. Steen AS og Bertel O. Steen Detalj AS til det nye forretningsområdet som ledes av Jarle Viuls.

Rendyrket forretningsområde

Bakgrunnen for at konsernet i september 2020 besluttet å etablere forretningsmodellen der tungbilvirksomheten er adskilt fra Bertel O. Steens øvrige virksomhet i et eget aksjeselskap, var å «optimalisere og rendyrke dette spesialiserte forretningsområdet».

Etter det YrkesBil kjenner til har etableringen av Bertel O. Steen Lastebil og Buss vært det største omorganiseringsprosjektet i Bertel O. Steen-konsernets historie. Overføringen omfatter både importdelen og alt som omhandler lastebil og buss i forhandlernettet.

Totalt er det 18 virksomhetsoverdragelser i forhandlernettet og med noen få unntak er alle nå på plass i det nye forretningsområdet som nå består av selskapene Bertel O. Steen Trucks & Buses AS og Bertel O. Steen Lastebil og Buss AS.

– Dette har vært en meget omfattende prosess, og det er nesten uforståelig hvor mange små og store oppgaver som måtte løses før vi har kunnet overføre de ulike virksomhetene inn i det nye selskapet, sier konserndirektør Jarle Viuls.

I overkant av 400 medarbeidere landet rundt har vært berørt av omorganiseringen, og er nå samlet i en felles enhet.

– Det er spesielt hyggelig å konstatere hvor løsningsorienterte og positive alle har vært, understreker konserndirektøren.

Mer identisk kundeopplevelse

Nærmest samtidig med endringene i Bertel O. Steen gjennomgikk Daimler en tilsvarende prosess, der de skilte lastebil- og bussvirksomheten ut i et eget børsnotert selskap med navnet Daimler Truck.

Dette selskapet opererer uavhengig av Mercedes-Benz person- og varebil, og har dermed en relativt lik struktur som sin norske importør.

– Det overordnete målet med å samle all lastebil- og bussvirksomheten i ett selskap har vært å få et enda tettere samarbeid med kundene og et tydeligere ansvar for bilene gjennom hele livssyklusen. Vi ønsker også at kundene skal få en mer identisk kundeopplevelse ved alle lokasjonene våre, forklarer Viuls.

Han mener de med endringene også vil stå bedre rustet til «å møte morgendagens krav fra kundene».

– Nå som vi har alt på plass organisatorisk, kan vi fremover ha fullt fokus på vår daglige drift der vi skal jobbe etter mottoet «Alltid Videre», sier Jarle Viuls.

Powered by Labrador CMS