Lørenskog-forhandleren, med sine 48 lastebil- og bussmedarbeidere, er blant de største av totalt 18 forhandlervirksomheter som skal implementeres i Bertel O. Steen Lastebil og Buss AS.

Snart halvveis med å samle forhandlerne i det nye konsernet

Arbeidet med å overføre lastebil og bussvirksomheten fra forhandlerne til Bertel O. Steen Lastebil og Buss fortsetter. – Det er nesten uforståelig hvor mange små og store oppgaver som skal løses før vi kan overføre en virksomhet, sier Jens Mosveen, leder for verkstedene i konsernet.

Totalt skal 18 virksomhetsoverdragelser gjennomføres i forbindelse med at Bertel O. Steen samler all lastebil- og bussvirksomheten i et selskap.

Virksomhetene i Moss, Sandefjord, Bergen og Jessheim er allerede overført og vel i gang i det «nye» selskapet, Bertel O. Steen Lastebil og Buss AS – som ble etablert i 2020.

Nylig ble også forhandlerne i Hamar, Gjøvik og Lørenskog implementert. Dermed er nå syv forhandlere på plass, og prosessen nærmer seg dermed halvveis.

Fra Gjøvik og Hamar er det 19 ansatte som er med over i den nye organisasjonen, med Stein Thomas Gundersen som felles servicesjef for begge lokasjonene. Fra forhandleren i Lørenskog, som er en av de største, er 48 medarbeider overflyttet.

Totalt betyr det at nå er 228 ansatte på plass i Bertel O. Steen Lastebil og Buss AS. Når alle er virksomhetene er overført vil det være totalt 350 medarbeider i det nye selskapet.

Bakgrunnen for etableringen av forretningsmodellen der tungbilvirksomheten er adskilt fra Bertel O. Steens øvrige virksomhet i et eget aksjeselskap, var å «optimalisere og rendyrke dette spesialiserte forretningsområdet».

Bertel O. Steens tungbilforhandler på Skolmar i Sandefjord flyttet inn i nytt bygg i 2018, og var blant de fire første virksomhetene som ble implementert i Bertel O. Steen Lastebil og Buss AS.

– Den nye organisasjonsmodellen gir vesentlig bedre forutsetninger for å utvikle hele verdikjeden, også med felles konsepter. Skal vi lykkes i dette krevende markedet må det etableres et vesentlig tettere samarbeid mellom import, salg og verksted. Kundegruppens krav og behov er i stor grad adskilt fra øvrig virksomhet i Bertel O. Steen konsernet, sier Jarle Viuls, konserndirektør for Mercedes-Benz Lastebil og Buss i Bertel O. Steen.

Han har også tidligere uttalt til YrkesBil at det overordnede målet med å samle all lastebil- og bussvirksomheten er å få et enda tettere samarbeid med kundene og et tydeligere ansvar for bilene gjennom hele livssyklusen fra ende til ende.

Det er imidlertid ikke gjort i en håndvending å samle forhandlerne og importvirksomheten i ett selskap.

Jens Mosveen er leder for verkstedene i Bertel O. Steen Lastebil og Buss AS.

– Overgangen har gått bra, selv om de tre seneste har hatt noen nye utfordringer i og med at dette var de første som er på delt lokasjon med BOS Detalj. Men alle har vært løsningsorienterte og stått på for å komme i mål på en god måte for alle parter. Det er nesten uforståelig hvor mange små og store oppgaver som skal løses før vi kan overføre en virksomhet, sier Jens Mosveen, som er leder for verkstedene i Bertel O. Steen Lastebil og Buss.

Han understreker at det er en gjennomgående positiv innstilling til endringene rundt hos forhandlerne.

Bertel O. Steens tungbil-leverandør, Daimler AG, har som kjent også foretatt en tilsvarende organisasjonsendring.

Det børsnoterte selskapet Daimler Truck AG er frikoblet fra personbilvirksomheten til Mercedes-Benz, og har «kun» ansvar for lastebil og buss.

Fra øverste hold er det uttrykt at de både ønsker, og forventer, en økt dedikasjon for kundegruppen i alle markeder, gjennomgående fra fabrikk til kunde.

Powered by Labrador CMS