NY TEKNIKK: En ny teknisk løsning legger til rette for mer differensiering i bomtakstene, om lokale myndigheter ønsker det.
NY TEKNIKK: En ny teknisk løsning legger til rette for mer differensiering i bomtakstene, om lokale myndigheter ønsker det.

kan det bli billigere i bomringen

Nå er det åpnet for at lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy kan betale mindre i bompenger, melder regjeringen. Men, det er et men her.

Før du slipper jubelen løs: Regjeringen sier altså ikke at det blir billigere i bomringen, men at det kan bli det. 

De har nemlig fått på plass en teknisk løsning, som åpner for at bomringer der de lokale myndighetene ønsker det, kan differensiere takstene slik at lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy slipper rimeligere unna.

– Regjeringen ønsker å bidra til at vare- og tungtransporten blir mer utslippsfri, og da er fritak og lavere bomtakster et steg i riktig retning. Det skal lønne seg å velge fossilfritt – også i tungtransporten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i pressemeldingen.

Det var tilbake i september 2022 Statens vegvesen fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å gjøre det mulig å innføre fritak eller reduserte takster for lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy i alle bompengeprosjekter, gjennom AutoPASS- systemet.

Det er denne ordningen som nå altså er på plass, og Statens vegvesen har nylig endret takstretningslinjene slik at det er åpnet for at lokale myndigheter kan fastsette fritak eller lavere bomtakst for disse kjøretøyene. 

Så gjenstår det å se hvor mange lokale myndigheter som vil gjøre dette. 

I strekningsvise prosjekter som er vedtatt av Stortinget, må takstendringer også ha tilslutning fra garantistene.

Tunge nullutslippskjøretøy kan allerede gis fritak eller reduserte takster ved passering av bomstasjoner.

Gjennom det tekniske systemet AutoPASS og endringene i takstretningslinjene, er det nå tilrettelagt og åpnet for reduserte takster eller fritak også for lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy i all offentlig bompengeinnkreving. Før har dette kun vært tilgjengelig i enkelte byområder.

– Nå følger vi opp Hurdalsplattformen og legger til rette for mer utslippsfri vare- og tungtransport, sier samferdselsministeren.

1. september 2022 ble det opprettet en egen takstklasse for alle gassdrevne kjøretøy i gruppe 2 (kjøretøy med totalvekt inntil 3 500 kg) i enkelte byområder der det har vært mulig å miljødifferensiere bompengetakstene.

Med de endringene som nå er gjort, kan lokale myndigheter beslutte at det skal bli billigere å passere en bomstasjon med lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy enda flere steder.

Powered by Labrador CMS