FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring
FULL FEIRING HOS FEIRING: Det var snorklipping, politiker-besøk og kakefest hos Feiring da de åpnet sitt nye konsept "Grønn Massetransport" denne uken. Foto: Feiring

Feiring åpner egen hurtigladestasjon og fyllestasjon for biogass

Anlegget i Lørenskog er det første av sitt slag i tilknytning til en industribedrift, og gir kundene muligheten til å fylle «grønt drivstoff» når de besøker Feiring.

Fungerende konsernsjef i Feiring, Knut Ollendorff omtaler anlegget som fremtidsrettet og viktig for både Feiring og bransjen.

– Transport av masser utgjør rundt halvparten av all tungtransport i landet og medfører en betraktelig miljøbelastning. Med biogass og el kan dette reduseres med opptil 90 prosent, sier Ollendorff i en pressemelding.

Han mener det er avgjørende at industrien bidrar om Norge skal nå sine mål om reduksjon i klimagassutslipp innen 2030.

– Industrien spiller en avgjørende rolle for å nå mål om reduserte klimagassutslipp og lokal forurensing. For Feiring er det viktig å være fremtidsrettede, være med på det grønne skiftet og til nytte for miljøet og kundene, sier Ollendorff.

Seks lastebiler samtidig

Anlegget som har fått navnet «grønn massetransport» består av en fyllestasjon for komprimert biogass og to hurtigladestasjoner for el-lastebiler. Til sammen kan 6 lastebiler fylle med grønt drivstoff samtidig.

Biogass og strøm hos Feiring

Kundene til Feiring kan nå både fylle biogass og lade el-lastebilen mens de henter pukk.

«Grønn massetransport» består av:

● To lynladerne for el-lastebilene, levert av Eviny – et av Norges største energiselskap, og blant de største i Norden på lynlading.

● De to laderne er ABBs 360 Kw-ladere som Eviny er først i verden til å ta i bruk.

● Fire el-lastebiler kan lades samtidig.

● Fyllestasjon med komprimert biogass levert av Gasum. Komprimert biogass er matavfall fra Oslo og Romerike gjort om til biogass.

● Å fylle flytende gass tar ikke lengre tid enn å fylle diesel.

● Biogass skal kunne bidra til å redusere livssyklusutslippene av klimagasser med opptil 90 % sammenlignet med bruk av fossilt brennstoff.

Stortingsrepresentant, Jone Blikra fra Arbeiderpartiet var på plass under åpningen denne uken.

– Jeg synes det er helt fantastisk at næringslivet tør å gå foran og satse på bærekraftige løsninger, og spesielt når det er så dyrt som det er nå, sier Blikra.

Han synes anlegget til Feiring er godt eksempel på at viljen og teknologien er der. Nå er det opp til myndighetene å legge til rette for at det over tid lønner seg å satse på klima, hevder Blikra.

Avhengige av initiativ

Lørenskog kommune vedtok for snart ett år siden at Feiring fikk bygge forsyningsanlegg for biogass.

Varaordfører, Ernst-Modest Herdieckerhoff fikk æren av å klippe den røde snoren og offisielt åpne «grønn massetransport».

– Vi er avhengig av at innbyggerne og næringslivet bidrar og derfor er det så gledelig å se at Feiring satser på bærekraftige alternativer, sier Herdieckerhoff.

Ser økende behov

Biogasstasjonen er levert av Gasum, mens Eviny står bak ladestasjonen.

– Det er veldig stort for oss å åpne Feiring-laderne, sier Lars Christian Danby Engø fra Eviny. Han forteller at man ser et stadig økende behov for ladestasjoner som er kompatible tilpasset for tungtransport.

– Lastebiler kan lade på alle andre ladestasjoner, men der må de ofte stå trangt mellom personbiler. Skal vi klare å redusere utslippene fra bransjen må flere gjøre som Feiring.

Fornøyde kunder

Hans Erik Becker er eier og daglig leder i Becker Entreprenør AS, en av kundene til Feiring som har satset tungt på grønne alternativer. Becker har både el-lastebiler og lastebiler som kjører på biogass, og er naturligvis veldig glad for det nye anlegget.

– Det er utrolig gøy når bransjen går sammen og bidrar til omstilling. Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere som Feiring for å omstille oss, sier Becker – og får støtte av Kai Vegar Østnes i Braathens landskapsentreprenør AS.

– Vi trenger at industriaktører tar ansvar og det har Feiring gjort, det vil absolutt påvirke vårt valg av pukk og grus leverandør. Dette kommer til å forenkle hverdagen til sjåførene og spare oss for mye tid og penger.

Powered by Labrador CMS