Her ved logistikknutepunktet Heggstadmoen i Trondheim ligger den nye biogassfyllestasjonen.
Her ved logistikknutepunktet Heggstadmoen i Trondheim ligger den nye biogassfyllestasjonen.

Full gass mellom Trondheim og Oslo

Med Gasums nye fyllestasjon for biogass ved Coop Norge Trondheim offisielt åpnet byr det seg nye muligheter for transportnæringen.

– Endelig åpnes fyllestasjonen! Vi er veldig fornøyde med at Coop Norge har lagt til rette for etableringen, erklærer Jogeir Munkeby i Gasum i forbindelse med den offisielle åpningen mandag 8. november.

Anlegget, som tilbyr både flytende og komprimert biogass, ble satt i drift i slutten av september.

– Næringslivet i Trøndelag får nå en etterlengtet mulighet til å redusere klimautslippene fra lokal transport. Fyllestasjonen åpner også for tur-retur transport fra Trondheim til Østlandet på biogass, sier Munkeby.

Biogassen på markedet i dag er produsert i Norge, og er basert på kilder som matavfall, industriavfall, husdyrgjødsel, kloakk eller avløpsvann.

Biogassen som skal benyttes i Trondheim er lokalprodusert av Biokraft på Skogn, og er laget på industrielt avfall fra blant annet fiskeindustrien og Norske Skog.

– Dette er en veldig god utnyttelse av disse ressursene. Grønn sirkulærøkonomi i praksis, sier Munkeby.

Coop er en av de største brukerne av transport i Norge. Over 300 biler er daglig på vegen for å levere varer til 1.200 butikker over hele landet.

– For Coop er dette en milepæl, sier Tor Inge Hegvold, Logistikkdirektør ved Coop Norge Trondheim.

– Biogass er et veldig godt alternativ for å bidra til redusert klimabelastning fra Coops transport og vi er veldig tilfreds med at vi nå kan ta stasjonen i bruk, sier Hegvold.

Flere virksomheter har signalisert at det nye fylleanlegget gir nye muligheter for å få til en overgang til fossilfri transport.

NLF-direktør Geir A. Mo fikk æren av å klippe snoren sammen med Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) og Geir Inge Stokke fra Coop Norge. Jukka Metsälä og John Melby fra Gasum holder snoren på høyre side, mens Jogeir Munkeby holder på venstre side.
NLF-direktør Geir A. Mo fikk æren av å klippe snoren sammen med Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) og Geir Inge Stokke fra Coop Norge. Jukka Metsälä og John Melby fra Gasum holder snoren på høyre side, mens Jogeir Munkeby holder på venstre side.

Men for å kunne kjøre utslippsfritt, må det finnes infrastruktur for lading og fylling.

Det mangler fortsatt mye før transportnæringen har et tilfredsstillende nettverk av fyllestasjoner på plass, slik at biogasskjøretøy kan benyttes i den utstrekning flere ønsker.

Trondheim bydrift satser på biogass også for lettere kjøretøy, som denne - en Iveco Daily planbil på 3,5 tonn som kjører på komprimert biogass.
Trondheim bydrift satser på biogass også for lettere kjøretøy, som denne - en Iveco Daily planbil på 3,5 tonn som kjører på komprimert biogass.

– For Coops del gir denne stasjonen trygghet for at vi får utnyttet potensialet i investeringene vi gjør i biogass-biler. Når vi etter hvert kan fylle biogass både ved hovedlageret vårt på Gardermoen og på lageret i Trondheim, kan vi kjøre utslippsfritt begge veger. Men vi har selvsagt ambisjon om videre utvikling – det krever flere fyllestasjoner, sier Hegvold

Trondheim kommune har vært en viktig bidragsyter i prosessen. På under seks uker ble utbyggingen av det Enova-støttede anlegget godkjent.

– Vi må berømme Trondheim kommune for svært rask og smidig saksbehandling, slik at vi raskt kom i gang med grunnarbeidene, sier Jogeir Munkeby i Gasum.

Iveco er en av kjøretøyleverandørene som satser på biogass i flere segmenter, fra varebiler og opp til de tyngste lastebilene.

– Det var hyggelig å kunne være med å gratulere både Trondheim kommune med LBG/CBG anlegg og Gasum som står for utbygning og drift. Iveco er positive til utviklingen, men skuffet over mangelen på politisk vilje til å innføre det grønne skiftet i form av avgift og bompengelette for biogass kjøretøy, sier Helene Norman-Dupuy, country manager i Iveco Norge til YrkesBil.

Powered by Labrador CMS