ANSETTER: Nå satser Posten og Bring på egne varebilsjåfører også for budvirksomheten.
ANSETTER: Nå satser Posten og Bring på egne varebilsjåfører også for budvirksomheten.

Posten tar grep: – Vi ønsker å sette en ny standard i varebilsegmentet

Skal ansette 200 varebilsjåfører og anskaffe 100 nye elektriske varebiler.

«Markedet for bildrift er i utvikling. Det stilles stadig strengere krav til sosial bærekraft og anstendige arbeidsforhold fra kunder, oppdragsgivere og samfunnet», skriver Posten Norge i en pressemelding.

– Vi ønsker å sette en ny standard i varebilsegmentet. Ved å gå over til flere egne ansatte varebilsjåfører får vi bedre kontroll på hele verdikjeden og raskere overgang til utslippsfrie varebiler. Sjåførene får tarifflønn og karrieremuligheter. Dette er en løsning vi har kommet frem til etter god dialog med Fagforbundet over lang tid, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

Sjåførstillinger utlyst

I første omgang skal det ansettes 200 nye varebilsjåfører til konsernets bildriftselsskap som fremover også skal utføre transportoppdrag blant annet for hjemleverings- og budtjenester.

Stillingsannonser er allerede ute for Oslo-området og kommer fortløpende i andre deler av landet.

Næringsdrivende sjåfører og enkeltpersonforetak som har hatt oppdrag for Bring oppfordres spesielt til å søke de ledige sjåførstillingene.

Konsernet vil fortsatt benytte noen eksterne transportører, men mange avtaler vil bli avviklet etter hvert som kapasitet på egen bildrift bygges opp.

Myndighetene må ta grep

Varebilbransjen har vokst kraftig på kort tid drevet av økt netthandel og hjemlevering – særlig under pandemien.

Tidligere i år ba Posten og Fagforbundet regjeringen om regulering av arbeidsvilkår i den uregulerte varebilbransjen i Norge, slik det er i Sverige og Danmark.

– Vi registrerer at dette tar lang tid. Derfor velger vi nå å gjennomføre endringer i egen drift. Det er likevel svært viktig at myndighetene får fortgang i reguleringsarbeidet slik at det blir like konkurransevilkår og forutsigbarhet for alle, understreker konsernsjef Wille.

Skjerper kontroll-virksomheten

Selv om Posten vil ansette flere egne varebilsjåfører vil konsernet også i fremtiden benytte eksterne transportører for å ha tilgang på ekstra kapasitet og til å ta sesongsvingninger og volumtopper - ofte med korte tidsfrister.

Dette vil være forhåndsdefinerte leverandører som tilfredsstiller konsernets krav og etiske retningslinjer. Mange eksterne transportører har hatt et langvarig og godt samarbeid med Posten og Bring og dette vil søkes videreført.

Konsernets arbeid med å styrke oppfølging og kontroll av leverandører vil fortsette. Det skal sikre etterlevelse av krav og forventninger både når det kommer til arbeidsforhold, lønn og etisk standard.

Fagforbundet fornøyd

– Posten går foran i bransjen når de nå ansetter 200 varebilsjåfører til å utføre varebiltjenestene sine, sier leder av Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals.

Fagforbundet Post og finans har i mange år jobbet for at Posten og Bring skal ha faste ansatte, også i denne delen av virksomheten.

– Med faste ansatte får vi et fagmiljø blant sjåførene som vil gi mer kvalitet i Postens og Brings tjenester. Det gir oss en større mulighet til å følge opp at sjåførene har trygge lønns- og arbeidsvilkår, sier Øiahals som vil jobbe for at de 200 nyansatte organiserer seg.

Samtidig er hun tydelig på at faste ansettelser i Posten og Bring ikke alene vil løse alle problemer i bransjen og hun mener regjeringen må komme med reguleringer.

Fagforbundet Post og finans har gitt innspill til regjeringa om å få registrerings- og godkjenningsordninger, kjøre- og hviletid og arbeidstidsbestemmelser uavhengig av bilens tyngde.

– Vi krever fortgang i regjeringas arbeid slik at det blir like konkurransevilkår i bransjen. Det hjelper ikke å ha faste ansatte og tariffavtale dersom man taper alle anbud mot useriøse som kan by under, sier Øiahals.

Ingen gratis frakt og retur

Fagforbundet oppfordrer forbrukerne til å gjøre bevisste valg av leverandør.

– Det er ingenting som heter gratis frakt og retur, det er alltid noen som må ta kostnadene. Til nå er det sjåførene som har tatt regninga i form av dårligere lønns- og arbeidsforhold, sier Øiahals og oppfordrer forbrukere til å handle hos selskap som bidrar til ordna forhold i bransjen.

Dette skriver Posten om bakgrunnen:

«De siste årene har det vært kraftig vekst i hjemleveranser av pakker. Spesielt i storbyene har det kommet mange nye aktører inn i en uregulert varebilbransje og dessverre tiltrukket seg også useriøse aktører. Det har gitt økt risiko for arbeidslivskriminalitet og styrket behovet for å følge opp og kontrollere leverandører.

Posten bruker betydelige ressurser på egne tiltak for å styrke oppfølging og kontroll av leverandører, bl.a. har konsernet en samarbeidsavtale med Skatteetaten. Myndighetene har også et ansvar for å bidra til ordnede forhold i bransjen.

13. juni sendte Posten og Fagforbundet et felles brev til arbeids- og inkluderingsministeren og samferdselsministeren med innspill til handlingsplan mot sosial dumping i varebilbransjen. I brevet ba vi regjeringen stille strengere krav og regulere arbeidsvilkårene i varebilbransjen for å bedre arbeidsforholdene og unngå useriøse aktører.

Nye varebilsjåfører i Posten og Bring vil ansettes i bildriftselskapet Posten Bring Bildrift AS (tidligere Bring Transportløsninger AS). Selskapet som leverer bildrift av tyngre kjøretøy utvides nå med varebilsjåfører til både hjemlevering (HD) og budvirksomheten. Selskapet har tariffavtale med Fagforbundet».

Powered by Labrador CMS