VIKTIG: Optimismen hos Brudeli Green Mobility har fått et kraftig puff med emisjonen og de mulighetene den åpner for. Fra venstre teknisk leder Geir Brudeli, administrativ leder Kai Rune Vestersager og CEO/daglig leder Lasse Bjørkhaug.

Emisjon og nye samarbeidspartnere setter fart på Brudeli-teknologien

Med frisk kapital på 15 millioner kroner fra en emisjon ledet av Hexagon Composites ASA og Leax Group AB, er Brudeli Green Mobility sikret nødvendige midler til ferdiggjøring av det første tunge kjøretøyet med Brudeli Powerhybrid til praktisk testing.

– Dette er et langt steg videre for oss i arbeidet med å utvikle det hybride nyttekjøretøymarkedet, sier administrativ leder Kai Rune Vestersager i Brudeli Green Mobility i en kommentar.

Brudelis patenterte elektrifiserte drivlinje Powerhybrid kan beskrives som en ladbar hybridløsning for tunge lastebiler, og er et konsept med stort potensial for energisparing og utslippsreduksjon.

Krafttap unngås

– Dette er den beste varianten av ladbar hybrid, fastslår teknisk leder Geir Brudeli.

Løsningen som er utviklet er altså en hybridmodell som kan installeres uten problemer i den chassis/drivlinjekonstruksjonen bilprodusenten allerede opererer med.

På en konvensjonell drivlinje fjerner man retarderen, og erstatter den med en Powerhybrid enhet. Det er uproblematisk å finne plass til en batteripakke på 300 kWh som driver den 400 kW store enheten i transmisjonen.

Powerhybrid-patentet omfatter to elmotorer og to clutcher. Dermed unngås krafttapet når man skifter gir. Retarderen erstattes av el-installasjonens evne til regenerativ bremsing, der så mye som 20 prosent av bremseenergien kan hentes tilbake.

Kan operere utslippsfritt

Hexagon Composites ASA er en ledende global leverandør av rene drivstoffløsninger og gasstransport-løsninger, og ledet emisjonen sammen med den eksisterende aksjonæren Leax Group AB. Leax er en viktig aktør på avanserte kraftoverførings-komponenter for nyttekjøretøy. De to bidrar med henholdsvis 5 og 3 millioner kroner, mens resten av beløpet kommer fra eksisterende og nye aksjonærer.

Brudeli Powerhybrid muliggjør alternativ kjøring batterielektrisk eller på lavutslipps-drivstoff. Dette gjør det mulig for tunge kjøretøy å operere i utslippsfrie bysentra uten å gå på akkord med rekkevidde mellom avgang og reisemål.

SØMLØST: Installasjonen av Powerhybriden vil ikke behøve noen endring av chassis eller andre installasjoner. Illustrasjon: Brudeli Green Mobility AS
SØMLØST: Installasjonen av Powerhybriden vil ikke behøve noen endring av chassis eller andre installasjoner. Illustrasjon: Brudeli Green Mobility AS

USA i 2025

– Brudeli har en svært spennende teknologi. Vi tror hybrid drift kan spille en rolle i kommersiell lastebiltransport i fremtiden – og vi ønsker å ta en aktiv rolle for å bringe dette på markedet, sier Eric Bippus i Hexagon Agility.

Det er i samarbeid med Hexagon Agility – som er et datterselskap av Hexagon Composites – at Brudeli vil satse på klassene 7n og 8 i det nordamerikanske lastebilmarkedet med Brudelis patenterte hybridløsning og CNG/RNG systemer fra Hexagon Agility. Målet er å ha de første pilot-lastebilene med denne teknologien på vei i 2025, forteller Kai Rune Vestersager.

Viktige nye skritt

– Lastebiltransport står for mer enn 25 prosent av de samlede CO2-utslippene i transportsektoren. Våre elektrifiserte drivlinjeløsninger er utviklet for å gjøre det mulig for flåteeiere å operere både batterielektrisk i nullutslippsområder, og med lave utslipp på lange distanser med bruk av grønne drivstoff, sier Lasse Bjørkhaug, CEO i Brudeli.

– Med Hexagons tilgang til internasjonale markeder og Leax kompetanse på kraftoverføringer skal vi ta viktige nye skritt for kommersialisering av teknologien vår, legger han til.

Leax har lenge vært aksjonær i Brudeli, og ønsker nå Hexagon velkommen både som investor og samarbeidspartner.

– Med lanseringen av et testkjøretøy i 2024 tar Powerhybrid-teknologien et nytt, langt skritt forover. Behovet for innovative løsninger for effektiv utslippsreduksjon har aldri vært større, sier Tony Nicol, CEO i Leax i en kommentar.

Powered by Labrador CMS