Flere velger nullutslippskjøretøy

Så langt i år er nesten 80 prosent av alle førstegangsregistrerte personbiler nullutslippsbiler. Dessverre er utviklingen langt fra like positiv når det gjelder varebiler.

Publisert

Åtte av ti nye personbilene som ble registrert første halvår, er nullutslippskjøretøy.

Totalt ble 54.279 nullutslippskjøretøy førstegangsregistrert i løpet av årets seks første måneder.

Når det gjelder varebiler går 28,2 prosent av årets førstegangsregistrerte lette varebiler på elektrisitet. Dette er riktignok en økning på 12,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, men her er det fortsatt dieselbiler som dominerer med 71,8 prosent.

For bybusser har vi hatt stor økning i år sammenlignet med fjoråret.

I fjor var andelen førstegangsregistrerte elektrisk drevne bybusser på 30,7 prosent, mens tallet for i år er hele 80,4 prosent. Det er dermed registrert dobbelt så mange elektriske bybusser hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Et stykke igjen for tungtrafikk uten eksos

Også andelen nullutslippskjøretøy (elektrisk, hydrogen, brenselcelle) blant tunge kjøretøy øker sakte, men sikkert.

Mens det i 2016 bare ble førstegangsregistrert én lastebil som gikk på elektrisitet, var tallet 30 slike kjøretøy første halvår i fjor. I år er tallet steget til 96. Foreløpig lave antall, men pilen peker i alle fall i riktig retning.

17,7 prosent av den totale personbilparken i Norge kjører nå elektrisitet eller på hydrogen. Av en bilpark på 2.922.204 personbiler utgjør det 516.279 utslippsfrie.

Powered by Labrador CMS