Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), deltok under åpningen av Storbilvask 24/7, sammen med Terje Fatland, daglig leder i Bilvask 24/7, og Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

Mer miljøvennlig storbilvask

Mandag åpnet Norges første svanemerkede vaskehall for lastebiler, tankbiler og vogntog i Klepp. Med innovativ renseteknologi og miljøvennlige kjemikalier bidrar vaskehallen Storbilvask 24/7 til en mer bærekraftig transportsektor.

Publisert

– Skal vi få fart på den grønne omstillingen, må vi ta i bruk hele verktøykassen og gjøre det enkelt å ta gode miljøvalg. Kjøretøyvask, for eksempel, bruker store mengder rent drikkevann og er en kilde til mye forurensing, både i naturen og i de kommunale renseanleggene. Nå kan alle med store kjøretøy bidra til å redusere lokal forurensing bare ved å vaske kjøretøyet her. Enklere blir det ikke, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket, som i dag deltok under åpningen av den første svanemerkede storbilvaskehallen.

Miljøvennlig bilvask for alle

Antall svanemerkede bilvaskehaller har økt betydelig de siste årene. Det har imidlertid manglet et tilsvarende tilbud for alle andre større kjøretøy.

– Tanken var å lage ett anlegg som både er miljøvennlig, effektivt og brukervennlig. Når dette i tillegg bidrar til en mer bærekraftig transportsektor, så mener jeg at vi har lykkes. Svanemerket er fullt mulig å oppnå selv som man er en mindre aktør, og jeg oppfordrer andre i bransjen til å gjøre det samme, sier Terje Fatland, daglig leder i Bilvask 24/7 som driver Storbilvask 24/7, og som har jobbet med bilvask i over 30 år.

Ambisjonen er at alle deres nye vaskeanlegg skal svanemerkes.

Sparer vann, penger og kjemikalier

En svanemerket vaskehall bruker 80 prosent mindre vann enn vanlig. For det nye anlegget på Klepp betyr det i underkant av 270 liter vann per lastebil, sammenlignet med tradisjonelle storbilvaskehaller som bruker rundt 1500 liter vann per lastebil.

I tillegg brukes kun et minimum av skadelige kjemikalier, og nesten all forurensning, som tungmetaller, olje og smuss, stoppes fra å renne ut i naturen og på det kommunale avløpsnettet.

Dette gir lavere kostnader for kommunen. Tidligere i år økte vannavgiften i kommunene betraktelig, og i Stavanger steg prisen med hele 16 prosent. Økte vannavgifter er et direkte resultat av økt vannforbruk, som igjen krever stadig større rensekapasitet. Det å redusere vannforbruket og stoppe tilnærmet all forurensing ved kilden, vil bøte på stadig økende vannavgifter.

De ansatte ved Storbilvask 24/7 er stolte over sertifiseringen fra Svanemerket
Powered by Labrador CMS