SKADET: Dette lastebildekket eksploderte og førte til en dødsulykke. Slitebanen på venstre framdekk hadde sprekker og skader. Sirklene markerer skader inn til stålbeltet.
SKADET: Dette lastebildekket eksploderte og førte til en dødsulykke. Slitebanen på venstre framdekk hadde sprekker og skader. Sirklene markerer skader inn til stålbeltet.

Slår alarm etter dødsulykke: «Behov for hyppig og grundig dekkinspeksjon»

Statens Havarikommisjon kommer med tre sikkerhetstilrådninger, etter å ha gransket en ulykke der en dekkeksplosjon medførte at vogntoget havnet utenfor veien og krasjet i en brupilar.

Publisert

Det var 14. mai i fjor, på riksvei 159 i Lørenskog, at den nevnte dødsulykken oppstod.

Et fullastet vogntog punkterte på det venstre hjulet på framakselen i en hastighet på mellom 80 og 90 km/t.

Ifølge Statens Havarikommisjon (SHK) endret kjøretøyet raskt retning mot venstre, som følge av den eksplosjonsartede punkteringen, og det var ikke mulig for føreren å holde vogntoget i eget kjørefelt.

Vogntoget kjørte delvis gjennom midtrekkverket og veltet. Førerhuset fikk store deformasjoner i kollisjonen med en brupilar og føreren omkom.

Innenfor regelverket

Kjøretøyet var registrert som terrenggående (N3G) og hadde kjørt på ulike typer underlag.

Vogntoget ble etter ulykken undersøkt av Statens vegvesen som konkluderte med at kjøretøyet var i god stand før ulykken, og Arbeidstilsynet hadde ingen bemerkninger da de gjennomførte tilsyn hos selskapet som eide vogntoget.

SHKs undersøkelser har lagt vekt på hvordan og hvorfor dekkeksplosjonen oppstod, samt dekkets tilstand og egenskaper.

VOLDSOMME KREFTER: Venstre framdekk hvor bærelaget (stålbeltet) i dekket har delt seg.
VOLDSOMME KREFTER: Venstre framdekk hvor bærelaget (stålbeltet) i dekket har delt seg.

I rapporten, som nå er offentliggjort, blir det opplyst at lastebilen hadde to forskjellige framdekk – som begge hadde mønsterdybde innenfor gjeldende regelverkskrav.

Skadet av små steiner

Undersøkelsen har avdekket at små steiner hadde blitt presset inn i begge dekkenes slitebane, helt inn til stålbeltet, som er dekkets bærelag, samt at det var sprekker i dekkbanen mellom hovedrillene i slitebanen helt inn til stålbelte.

Videre har undersøkelsen vist at slike skader er vanskelig å avdekke med visuell kontroll, spesielt uten å ha kjennskap til hvor grundig en slik undersøkelse må være

Statens Havarikommisjon

«Dekket som punkterte var imidlertid mer slitt enn det andre, og ble sannsynligvis montert i mars 2019, omtrent to år og to måneder før ulykken. Transportvirksomheten som eide kjøretøyet, har opplyst til SHK at vogntoget ble brukt på varierende underlag, og at de gjennomførte enkelt vedlikehold og kontroll av dekk ukentlig», heter det i rapporten.

Havarikommisjonen mener at stålbeltet har fått skader under kjøring over tid, og at dette resulterte i at dekket eksploderte.

«Videre har undersøkelsen vist at slike skader er vanskelig å avdekke med visuell kontroll, spesielt uten å ha kjennskap til hvor grundig en slik undersøkelse må være», påpeker Havarikommisjonen.

Ikke anbefalt

I rapporten fremgår det at dekkprodusenten ikke anbefaler det aktuelle dekket til anleggskjøring, men til kjøring på asfalt og på byggeplasser og anleggsområder med fine veiforhold og godt vedlikeholdte veier.

Dekkimportøren har imidlertid kjennskap til at flere transportvirksomheter bruker tilsvarende type dekk til kjøring som involverer både steinunderlag på anlegg og asfaltert veiunderlag.

Dekkforhandleren som har levert dekk til det aktuelle kjøretøyet opplyser til Havarikommisjonen at de følger dekkprodusentenes anbefaling, men tilpasser sin anbefaling til kundens bruksområder.

Mange hensyn

Havarikommisjonen skriver at de er kjent med at det er mange hensyn å ta ved valg av dekk som skal brukes på forskjellige veistandarder og ved forskjellige føreforhold i løpet av året.

«SHK mener likevel at det må gjennomføres kompenserende tiltak dersom dekk på styrende hjul på fremre aksel blir benyttet utover dekkprodusentens anbefalinger. Et slikt kompenserende tiltak kan være hyppigere og grundigere kontroller av dekket for å avdekke skader på et så tidlig tidspunkt som mulig», heter det i rapporten.

«Skadepotensialet kan også reduseres gjennom innføring av tekniske løsninger eller førerstøttesystemer for å gjennomføre kontrollert stans med tyngre kjøretøy, dersom et dekk eksploderer på styrende hjul på fremre aksel», skriver SHK i en oppsummering.

Dekkimportørenes Forening (DIF) er en av aktørene som får en sikkerhetstilrådning om å informere sine medlemmer og samarbeidspartnere om viktigheten av å være bevisst dekkenes tilstand og egenskaper i relasjon til kjøretøyets bruksområder, samt behov for hyppig og grundig inspeksjon av dekk.

– DIF har som konkret tiltak distribuert rapporten til sine medlemmer, samt STRO – Scandinavian Tire & Rim Organization og Forhandlerforeningen for Dekk & Felg. Medlemmer av DIF er fra før godt oppdatert på utfordringene knyttet til bruk av feil dekk og er opptatt av å gi god informasjon til forhandlerne vedrørende dette, sier Per Kristian Nauste, daglig leder i DIF, til YrkesBil.

Som følge av granskingen fremmer Havarikommisjonen totalt tre sikkerhetstilrådninger, som YrkesBil her gjengir i sin helhet:

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2022/09T til Statens vegvesen:

«Ulykken 14. mai 2021 på rv. 159 i Lørenskog oppstod da et fullastet vogntog punkterte på det venstre hjulet på framakselen i en hastighet på mellom 80 og 90 km/t. Føreren av vogntoget omkom. Som følge av den eksplosjonsartede punkteringen endret kjøretøyet raskt retning mot venstre, og det var ikke mulig for føreren å holde vogntoget i eget kjørefelt. Kjøretøyet var registrert som terrenggående (N3G) og hadde kjørt på ulike typer underlag. SHK mener at skadeomfanget kunne vært redusert gjennom innføring av tekniske løsninger eller førerstøttesystemer for å gjennomføre en kontrollert stans med et tyngre kjøretøy, dersom et dekk eksploderer på styrende hjul på fremre aksel.

Statens havarikommisjon tilrår at Statens vegvesen fremmer problemstillingene fra denne undersøkelsen i arbeidsgruppen Working Party on Automated/Autonomous and Connected Vehicles (GRVA) under UNECE WP.29, for å bedre sikkerheten på tyngre kjøretøy ved dekkeksplosjon på styrende hjul på fremre aksel.»

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2022/10T til dekkbransjen ved Dekkimportørenes Forening (DIF):

«Ulykken 14. mai 2021 på rv. 159 i Lørenskog oppstod da et fullastet vogntog punkterte på det venstre hjulet på framakselen i en hastighet på mellom 80 og 90 km/t. Føreren av vogntoget omkom. Som følge av den eksplosjonsartede punkteringen endret kjøretøyet raskt retning mot venstre, og det var ikke mulig for føreren å holde vogntoget i eget kjørefelt. Undersøkelsen har avdekket at små steiner hadde blitt presset inn i dekkets slitebane helt inn til dekkets bærelag, samt at det var sprekker i dekkbanen mellom hovedrillene i slitebanen helt inn til stålbeltet. Dekket som eksploderte var ikke beregnet for kjøring på anlegg med varierende veiunderlag kombinert med kjøring på asfalt.

Statens havarikommisjon tilrår at dekkbransjen ved Dekkimportørenes Forening (DIF) informerer sine medlemmer og samarbeidspartnere om viktigheten av å være bevisst dekkenes tilstand og egenskaper i relasjon til kjøretøyets bruksområder, samt behov for hyppig og grundig inspeksjon av dekk. Dette gjelder spesielt på styrende hjul på fremre aksel, dersom kjøretøyet blir brukt både på anleggsområder og offentlig vei.»

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2022/11T til Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF):

«Statens havarikommisjon tilrår at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), informerer sine medlemmer om viktigheten av å være bevisst dekkenes tilstand og egenskaper i relasjon til kjøretøyets bruksområder, samt behov for hyppig og grundig inspeksjon av dekk. Dette gjelder spesielt på styrende hjul på fremre aksel, dersom kjøretøyet blir brukt både på anleggsområder og offentlig vei.»

Powered by Labrador CMS