1. september 2025 åpner ny døgnhvileplass med plass til 13 tungbiler ved YX Vågå. (Foto: Google)

Her blir det ny døgnhvileplass

Statens vegvesen har funnet driver til ny døgnhvileplass ved riksveg 15 i Vågå

Ved YX Vågå, som ligger ved riksveg 15 i Ottadalen, skal Smedsmo & Lian AS etablere, drive og vedlikeholde en ny døgnhvileplass. Plassen, som får 13 oppstillingsplasser, åpner høsten 2025.

I desember i fjor lyste Statens vegvesen ut en konkurranse der drivere av etablerte serveringssteder, bensinstasjoner, campingplasser eller liknende ble oppfordret til å komme med tilbud på etablering, drift og vedlikehold av en døgnhvileplass i Vågå, Lom eller Skjåk.

– Vi fikk inn fire tilbud, to i Skjåk, ett i Lom og ett i Vågå. Vi er fornøyde med interessen i denne konkurransen, og tilbudene vi fikk inn var gode. Kommunene har også vært positive i denne prosessen og bistått tilbyderne med nødvendige avklaringer, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Siv Kilskar.

Statens vegvesen valgte tilbudet fra Smedsmo & Lian AS i Vågå fordi deres tilbud hadde best forhold mellom pris/kostnad og miljø. Miljøkravene i konkurransen ble vektet 30 prosent, mens pris ble vektet 70 prosent.

Kontraktssummen er på 8 739 900 kr.

Leieperiode på minimum ti år

Statens vegvesen inngår leiekontrakt med Smedsmo & Lian AS for en periode på 10 år i utgangspunktet. I avtalen ligger det også en opsjon, slik at den kan forlenges med 1 + 1 år til totalt 12 år.

Partene har nettopp signert kontrakten, og døgnhvileplassen skal være klar for åpning 1. september 2025. Leieperioden løper fra åpningsdatoen.

Forberedelser før åpning

I tilknytning til bensinstasjonen YX Vågå, starter nå Smedsmo & Lian arbeidet med å etablere strømpunkter for kjøle- og aggregatbiler, sette opp belysning, utvide dagens sanitæranlegg med toaletter og dusj, sette fram utemøbler, sette opp snøryddingsrampe og etablere et søppelsorteringssystem.

Powered by Labrador CMS