Dagfinn Heitmann, Area Manager for Iveco Bus i Norge og Finland, sier fabrikken jobber med flere elektriske alternativer.
Dagfinn Heitmann, Area Manager for Iveco Bus i Norge og Finland, sier fabrikken jobber med flere elektriske alternativer.

– Gass er fremdeles aktuelt

Iveco skal lansere nye hel-elektriske modeller både av store busser og minibusser, men holder fast på at gassmotorer er et godt alternativ.

Årsintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med bussimportørene ble først publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 2 i februar.
  • Senere publiseres noen av intervjuene på YrkesBil.no enkeltvis. Du finner dem her.
  • Denne gangen: Iveco Norge AS.

– Hvor mange busser skal Iveco Norge levere i Norge i 2022?

– Vi har noen leveringer i år, og arbeider nå med fokus på anbud for 2023 og fremover sier Dagfinn Heitmann, Area Manager for Iveco Bus i Norge og Finland

– Hvilke anbud er mest interessante for Iveco Norge fremover?

– Vi jobber med de fleste anbud i Norge der vi har produkter som kan være aktuelle.

– Hva er på gang av produktnyheter fra Iveco de neste par årene?

– Iveco jobber for å få frem en elektrisk laventre-buss, det er nok neste produkt som kommer fra Iveco. Det er ikke offentliggjort når lanseringen blir, men det kommer. Det jobbes også med andre spennende prosjekter og produkter.

– Samtidig fokuserer Iveco fremdeles betydelig på gassmotorer. Her tilbyr vi laventre og normalgulv, og er sammen med en annen leverandør alene om dette produktet. En fordel er blant annet at bussen har samme høyde som en dieselbuss, fordi de ikke har noen store tanker på taket som kan komme i konflikt med lave broer og slikt.

– Iveco lanserer også ny elektrisk Daily i år, og den kommer etter hvert også som minibuss. Da kan vi tilby en helt ny hel-elektrisk minibuss.

– Hvor stor andel av salget blir elektrisk, både av eget salg i 2022/23 og i overskuelig tid fremover, samt totalmarkedet? Hva med andre alternative drivstoffer: Gass, HVO etc.?

– Det er fremdeles anbud der de godtar diesel, men man får bedre poeng om man klarer å tilby gass og enda bedre score om man kan tilby hel-elektrisk. Ofte er det et regnestykke med tanke på hvilken infrastruktur som finnes for fylling eller ladning, og hva som eventuelt må bygges. I noen anbud er det også krav om elektrisk, men vi ser at gass fremdeles er aktuelt. For eksempel i Nedre Glomma-anbudet vektes gass og elektrisk som likeverdig. Dette er steder der det allerede finnes anlegg for fylling av gass, og da er det fornuftig å utnytte dette.

Powered by Labrador CMS