ALTERNATIV: SV-leder Kirsti Bergstø presenterte 9. november partiets alternative statsbudsjett. - Med vårt alternative budsjett viser vi hvordan vi skal kutte utslipp, sier hun.

Her er SVs krav til endringer i bilavgiftene

SV omfavner elektriske varebiler og straffer fossilbiler i sitt alternative statsbudsjett. Partiet foreslår ingen gulrøtter for å øke elbilandelen i firmabil- og leasing/utleiemarkedet.

Det er en drøy måned siden Støre-regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett der det i år ikke kom noen store overraskelser.

Før det endelige budsjettet kan vedtas, må regjeringen få flertall for forslaget på Stortinget – og da med sin foretrukne budsjettpartner SV.

SVs alternative statsbudsjett kan betraktes som partiets forhandlingsutspill overfor regjeringen.

Dette er SVs krav

I det alternative budsjettet kommer det klart frem at SV vil prioritere å gjøre flere endringer i regjeringens forslag til nye bilavgifter:

  • Øke engangsavgiften på fossile biler ved å øke CO2-avgiften, veibruksavgiften og engangsavgiften
  • Nedjustere intervallgrensen i engangsavgiften til 50 gram for personbil
  • Gi elbiler samme reduksjon i trafikkforsikringsavgift som fossile personbiler
  • Redusere omregistreringsavgiften for elbiler
  • Videreføre støtte til Elbilforeningen på 1,5 millioner kroner
  • Reversere kuttet i veibruksavgift på diesel og bensin
  • Gi elvarebiler fritak for trafikkforsikringsavgift og bompenger
  • Øke satsene i CO2-komponentene i engangsavgiften for varebil opp til 50 % av personbil
  • Bevilge 700 millioner kroner til å øke støtten til elektriske lastebiler i Enova. SV vil gi ladestasjoner prioritet i kraftkøen

NBF: - Mye pisk

Ida Krag er leder for næringspolitikk i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Hennes reaksjon på SVs alternative budsjett er at partiet er for ivrig med pisken:

- Pisken er stor og gulrøttene små, sier Ida Krag til BilNytt.no.

Hun sikter spesielt til at varebiler med konvensjonelle drivlinjer straffes hardt med økt engangsavgift før modellutvalget er på plass for norsk næringsliv.

Ingen elbilfordel for firmabilene

Den sittende regjeringen ville kutte støtten til Norsk elbilforening. SV vil opprettholde støtten på 1,5 millioner kroner.

Et punkt som opptar mange i bilbransjen, er firmabilbeskatning:

I fjor ble elbiler likestilt med fossilbiler, og flere har tatt til orde for at det må gjeninnføres en skatterabatt på elbiler. I forslaget til statsbudsjett kom det ingen slike endringer.

Det har vært knyttet stor spenning til om SV i sitt alternative statsbudsjett ville komme bilbransjen «i møte» på dette området, men det gjør de ikke:

I SVs alternative statsbudsjett som ble lagt frem i dag, er ikke firmabiler nevnt med et ord.

Powered by Labrador CMS