NY AVTALE: Fra venstre: CEO Agaia, Petter Vistnes - Daglig leder Rental Group Mobility, Bernt Andrè Engøy - Avdelingsleder mannskap og utstyr Agaia, Svein Erik Bjerkrheim - CEO Rental Group, Erik Sollerud.
NY AVTALE: Fra venstre: CEO Agaia, Petter Vistnes - Daglig leder Rental Group Mobility, Bernt Andrè Engøy - Avdelingsleder mannskap og utstyr Agaia, Svein Erik Bjerkrheim - CEO Rental Group, Erik Sollerud.

Ny avtale om leie av et tresifret antall yrkesbiler

Norges største landskapsentreprenør, Agaia, skal leie pickuper, varebiler, planbiler og noen personbiler fra Rental Group Mobility de neste tre årene.

Den nysignerte avtalen innebærer leie av yrkesbiler til alle Agaia sine prosjekter.

Daglig leder i Rental Group Mobility, Bernt André Engøy sier til YrkesBil at avtalen omhandler et bredt spekter av biltyper:

- Det er snakk om pickuper, varebiler, planbiler og noe personbiler.

- Hvor mange biler er det snakk om?

- Et betydelig antall, tresifret, og som vil justeres i takt med Agaia sitt behov.

- Hvor lang er varigheten på avtalen?

- Avtalen gjelder i tre år, sier Engøy.

I en pressemelding fremholder han at avtalen er en bekreftelse på et godt, gjensidig og langsiktig samarbeid.

- Agaia er en viktig kunde som utfordrer oss positivt med tanke på å kunne levere alle typer biler funksjonstilpasset de behovene som til enhver tid oppstår. Langsiktige avtaler slik vi har med Agaia gir oss som leverandør forutsigbarhet til å investere, og dermed kunne tilby høy fleksibilitet. Videre har begge parter et klart mål om å øke andelen utslippsfrie biler betydelig, sier Engøy.

Avdelingsleder i Agaia, Svein Erik Bjerkrheim, trekker også frem fleksibilitet og felles mål om høyere andel utslippsfrie kjøretøy som viktige momenter for at de valgte å fornye avtalen med Rental Group Mobility.

- For oss er det avgjørende å ha tilgang på type biler som vi til enhver tid har behov for, sier Bjerkrheim.

- Når vi ser hvor fort forholdene forandrer seg med tanke på det grønne skiftet så er Rental Group Mobility sine planer om betydelige investeringer i elektriske biler viktig for oss. Vi har som mål å ha en 100 prosent utslippsfri bilpark innen 2025, utdyper Bjerkrheim.

Powered by Labrador CMS