STORT SKIFTE: Nye tankvogner fra Scania skal nå overta for 35 til 50 år gamle tankvogner på norske militære flyplasser.

Fornyelse hos Forsvaret

De første åtte av totalt 38 nye tankvogner er på plass.

Det er Scania som skal levere de nye tankvognene som skal stasjoneres på Forsvarets flyplasser over hele Norge. 

Kjøretøyene som skal skiftes ut har stort sett oppnådd veteranstatus med god margin, så dette vil nok merkes - ikke minst av de som skal sitte bak rattet. 

De nye tankvognene er bygd på Scania P460XT og leveres som både 4x2 trekkvogner med semihenger og 6x4 normalchassis. 

Disse har lastekapasitet på henholdsvis 35.000 og 20.000 liter.

Motoren som brukes i disse bilene er Scanias 13-liter. I henhold til Forsvarets ”single fuel”- konsept er bilene forberedt til å kjøre på Forsvarets F-34 drivstoff. Det samme drivstoffet som tankbilen leverer til flyene. Dette gir økt beredskap.

Bilene er utstyrte med Scanias GRSO905-girkasse og Opticruise. For å gjøre bilene så robuste som mulig har Forsvaret valgt parabel-bladfjæring. 

Komfort vektlagt

For Forsvaret har sjåfør- og brukerkomfort vært viktig under prosjekteringen. Derfor er det valgt Premium fører- og passasjerstol, AC, tilleggsvarmer og DAB-radio for å gjøre hverdagen til bakkemannskapene så komfortabel som mulig.

En betydelig oppgradering fra de utgående tankvognene, kan man trygt fastslå.

Den første leveransen var i august da Scania overleverte de første fire semi-tankvognene til Forsvaret. Disse er satt i drift satt på Ørland flystasjon.

Under en overrekkelsessermoni 18. oktober på Sessvollmoen ble de neste fire tankvognene, klare til bruk, overtatt av Forsvaret. Disse skal stasjoneres på Evenes. Bilene ferdigstilles fortløpende og de siste overleveres i 2025.

- Til tross motgang har prosjektet på generelt grunnlag vært veldig vellykket, sier Max Nensén, Defence Product Manager i Norsk Scania.

ROBUST: Utvendig er utstyrsmodellen XT valgt, fordi denne inneholder blant annet høyere bakkeklaring med skliplate, støtfanger i stål og lyktebeskyttere.

25 år levetid

De nye tankvognene til Forsvaret skal driftes og vedlikeholdes i lang tid. 

Scania opplyser i en pressemelding at de og Forsvarsmateriell har hatt tett dialog under hele prosjektprosessen for Forsvaret ved å kartlegge behov og krav, som har lagt grunnlaget for utførelsen av bil og påbygg.

Da første bil var ferdigbygd testet Scania som totalleverandør systemene grundig og kontrollerte at alle Forsvarets krav var oppfylt. Videre har Forsvaret, sammen med deres brukere av utstyret, også validert og kontrollert systemene. Disse testene har ført til justeringer og endringer i designet som ble implementert på resten av produksjonen. På denne måten får Forsvaret et system som oppfyller deres behov de kommende 25 år.

I tillegg til kjøretøyene omfatter leveringen en CLS-avtale og tilhørende logistikk. En stor mengde reservedeler skal også stasjoneres hos Forsvaret i beredskap.

Krevende leveranse

Prosjektet ble gjennomført i en krevende tid. Kontrakten ble inngått 26. mars 2021, midt i en rådende pandemi. Tett etterfulgt kom det en energikrise med påfølgende prisøkning på råvarer som ingen kunne sett for seg. 

Det ble ingen bedring da krigen i Ukraina kom og satte ytterligere på press leverandører av forsvarsmateriell i Europa.

FORNØYD: - Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet med Norsk Scania som systemleverandør. Disse tankvognene vil øke Forsvarets evne til å understøtte luftoperasjoner. Det var en glede å overrekke bilnøkler og teknisk håndbok til Forsvaret, sier Tomas Beck, sjef Landkapasiteter i Forsvarsmateriell.
Powered by Labrador CMS