EU-KRAV: Ved å innføre den nye GSR-lovgivningen forventer EU å spare over 25 000 liv og unngå 140 000 skader innen 2038.

Sikkerhets-kappløpet

Fra juli 2024 trer EUs oppdaterte sikkerhetslovgivning, General Safety Regulation (GSR), i kraft. Nå kappes flere av kjøretøyprodusentene i å være flinkest i klassen med å oppfylle kravene, overgå dem og helst være først ute.

Nylig har både Scania og Volvo fortalt hva de har gjort for å møte de nye kravene.

Det kommer vi tilbake til litt lenger ned. Men først litt om hva som blir nytt.

Nullvisjonen

GSR er en del av EUs "nullvisjon"-initiativ, der målet er null dødsfall og alvorlige skader på veiene i Europa innen 2050. Direktivet fastslår det juridiske rammeverket for godkjenning av automatiserte, fullstendig førerløse kjøretøy i EU, og er i samsvar med direktivene fra FNs økonomiske kommisjon for Europa.

Det nye direktivet, som trådte i kraft i juli 2022, krever at alle lastebiler og busser som registreres i Europa fra og med juli 2024, skal ha åtte spesifikke automatiske sikkerhetsfunksjoner for førerassistanse. EU-loven fastslår videre tre obligatoriske sikkerhetsfunksjoner som må være på plass innen 2026 og 2029.

Scania opplyser at alle deres lastebiler og -busser som selges fra de gitte datoene, vil være fullt kompatible med kravene. Det meste som trengs av sikkerhetsrelatert støtteteknologi er allerede integrert i kjøretøyene deres per i dag.

Volvo Trucks er også klare:

– Vi er positivt innstilt til tøffere lovgivning når det gjelder sikkerhet, og Volvo Trucks tilbyr allerede de andre systemene som blir obligatoriske i 2024 med GSR, sier Anne Wrige Bergling, Direktør for trafikk- og produktsikkerhet i Volvo Trucks.

Åtte obligatoriske funksjoner

Dette er de åtte sikkerhetsfunksjonene som blir obligatoriske:

1. Nødstoppsignal: Et blinklys som signaliserer overfor trafikantene bak at kjøretøyet vil senke farten brått eller bremse kraftig.

2. Dekktrykkovervåking: Et system som overvåker dekktrykket konstant under kjøring, og gir føreren et varsel når et dekk har for mye eller for lite luft.

3. Blindsoneovervåkning: Dette systemet advarer føreren ved fare for kollisjon med fotgjengere og/eller syklister ved siden av kjøretøyet. Det er aktivt ved lave hastigheter.

4. Ryggeovervåkning: Det dreier seg her om kamera- og/eller sensorteknologi som viser føreren om det finnes gjenstander eller personer bak kjøretøyet ved rygging.

5. Igangkjøringsovervåkning: Dette systemet advarer føreren ved fare for kollisjon med fotgjengere og/eller syklister som befinner seg nær blindsonen foran kjøretøyet.

6. Forberedt for alkolås: Et standardisert grensesnitt som muliggjør montering av de ulike alkolås-innretningene som tilbys på ettermarkedet. Hensikten med slike innretninger er å hindre at kjøretøyet kjøres av noen som er over promillegrensen.

7. Varsling ved tegn på tretthet og uoppmerksomhet: Systemet gir et varsel hvis det registrerer at føreren viser tegn på tretthet og manglende årvåkenhet.

8. Intelligent hastighetsassistanse: Bruker kameraer og GPS-tilknyttede kartdatabaser for å hjelpe føreren å unngå å bryte hastighetsgrensen.

Volvos nye systemer

Her er de nye sikkerhetssystemene fra Volvo Trucks:

Front Short Range Assist (inkludert i GSR)

Radar og kamera i fronten brukes for å oppdage om noen er foran lastebilen. Via lyd og visuelt signal advarer systemet sjåføren hvis det er umiddelbar fare for kollisjon.

Intelligent hastighetshjelp (inkludert i GSR)

Denne funksjonen gir sjåføren informasjon om fartsgrensene ved å lese veiskilt og vise grensene på instrumentpanelet. Systemet viser fartsgrensen for den aktuelle kjøretøykombinasjonen og advarer også, både med lyd og visuelle varsler, hvis fartsgrensen overstiges.

Dekktrykkovervåkning (inkludert i GSR)

Dette systemet overvåker dekktrykket på både lastebil og henger. Den nye GSR-lovgivningen fastsetter at hvis trykket faller 20 % under referansenivået skal sjåføren varsles via instrumentpanelet. Volvos system overgår kravene i loven ved å la sjåføren velge å bli varslet enda tidligere enn det fastsatte trykkfallet på 20 %. Systemet er i stand til å overvåke et vidt spekter av under- og overtrykksmålinger. I tillegg får man bedre energieffektivitet ved alltid å ha riktig dekktrykk.

Varsel om døråpning

Dette systemet, som er tilgjengelig på begge sider av lastebilen, varsler hvis et bevegelig objekt, som en fotgjenger, syklist eller bil, nærmer seg bakfra i det overvåkede området på samme side av lastebilen hvor døren åpnes. Systemet er aktivt når lastebilen har stanset og i to minutter etter at motoren er skrudd av.

Auto Hold

Auto Hold-funksjonen hjelper til med å holde lastebilen i ro inntil man tråkker på gasspedalen og på denne måten beroliger og hjelper sjåføren i stigninger og bakker.

I tillegg blir intelligent hastighetshjelp tilgjengelig i de fleste markeder, mens de andre systemene blir tilgjengelig globalt på Volvo FH, FM og FMX med diesel, gass og elektrisk drivlinje fra september i år. Volvo FL- og FE-modellene får sikkerhetssystemene som en del av GSR-forbedringene innen utgangen av 2023.

Status hos Scania

Scania opplyser på sin side at de allerede i dag tilbyr de fleste av de åtte obligatoriske sikkerhetsfunksjonene.

– Tre av de eksisterende funksjonene vi tilbyr, har blitt forbedret gjennom det nye digitale økosystemet, påpeker produktsjef Cristina Banzi. Hun legger til at man allerede er godt i gang med å sikre at de tre resterende funksjonene er klare til GSR trer i kraft.

– Vi er nødt til å oppfylle hele listen av krav, men vi stopper ikke der. Vi jobber i tillegg med andre teknologier som vil gi oss et forsprang. Dette er teknologier som ikke er lovpålagt på nåværende tidspunkt, men som vi ønsker å kunne tilby våre kunder, sier produktsjef Kushink Bazaz.

To andre aspekter ved Scanias arbeid med sikkerhetsfunksjoner kan også kobles til GSR. Det første er cybersikkerhet. I en separat EU-lov stilles det krav til at all elektronisk arkitektur i kjøretøyene beskyttes mot cyberangrep og datavirus i drift og ved programvareoppdateringer.

Scania har allerede implementert en solid infrastruktur for cybersikkerhet i prosessene og produkter

Det andre aspektet er den faktiske tilgangen til de ulike hjelpefunksjonene. Med Smart Dash-teknologien som innføres om kort tid, vil Scania utstyre kjøretøyene sine med et digitalt dashbord som skal gjøre det enkelt og trygt for føreren å navigere i og styre de ulike sikkerhetsfunksjonene og andre elektroniske funksjoner i kjøretøyet.

Powered by Labrador CMS