ENDRINGER: NLF-direktør Geir A. Mo er glad for å ha fått Statens vegvesen med på å endre måten de skriver sine kontrollrapporter på.

NLF vil få ned antall dramatiske overskrifter i media

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener måten Statens vegvesen (SVV) har rapportert til media fra tungbilkontroller på har ført til «feil, mangler og dramatiske overskrifter i media». Nå blir praksisen justert.

NLF melder i et nyhetsbrev at de etter god dialog og samarbeid med SVV har klart å få gjennom små endringer i skjemaene som sendes til media etter at SVV har holdt sine kontroller.

«Den viktigste endringen er at SVV har fjernet feltet for antall kontrollerte tunge kjøretøy. Fra nå av rapporterer de kun antallet de har hatt innom kontrollplassen. Dette innføres fordi måten det frem til nå har blitt rapportert inn, har ført til feil og mangler i tillegg til dramatiske overskrifter i media», skriver NLF.

Oppfattes feil

Forbundet viser til at SVV tidligere eksempelvis har meldt om at det er feil på seks av 12 kontrollerte tunge kjøretøy, og mener dette kan oppfattes som om det er feil ved halvparten av alle tungbiler.

«Ved å kun fokusere på antallet de har hatt innom kontrollplassen, håper man på å få nyansert dette bildet», heter det i nyhetsbrevet.

– Vi er svært glade for at Statens vegvesen endrer måten de skriver sine meldinger på, og at det fokuseres på totalantallet som har vært innom kontrollplassen og hvor stor andel av disse som det er reagert mot. Vi tror dette vil gi et mye riktigere bilde av de faktiske resultatene og fjerne mulighetene enkelte medier har til å lage et bilde som fremstår verre enn det er, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Må ivareta personvern

Det presiseres videre at SVVs kontrollører skal fjerne alle kjennemerker, firmanavn i tillegg til at personer må sladdes på de bildene som sendes fra SVV til media.

YrkesBil omtalte nylig at SVV har fått en «oppstrammer» fra Datatilsynet, etter at lastebileier Morten Severinsen reagerte på at SVV hadde sendt usladdet bilde av hans bil til en lokalavis etter en utekontroll – der lastebileieren feilaktig var ilagt et overlastgebyr.

Powered by Labrador CMS