Med en prislapp på en halv million bare for simulatoren, der man kan kjøre lastebil, personbil eller truck, koster det litt å dra i gang et utdanningstilbud som den nystartede linjen Transport og logistikk VG2 ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad.
Med en prislapp på en halv million bare for simulatoren, der man kan kjøre lastebil, personbil eller truck, koster det litt å dra i gang et utdanningstilbud som den nystartede linjen Transport og logistikk VG2 ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad.

– Næringslivet må bli mer synlig i skolene

Transportnæringen skriker etter kvalifisert arbeidskraft. Samtidig har adjunkt Frank Andersen ved den nystartede linjen Transport og logistikk VG2 ved Glemmen videregående skole en klar oppfordring til bransjen.

– Skal jeg ha noe ønske til næringslivet, må det være at de blir flinkere til å være synlig i skolene. Bedrifter er allerede flinke til å ta imot elever fra yrkesfag for å informere om virksomheten sin, sier Frank Andersen til YrkesBil.

Frank Andersen er ansvarlig for bransjelære ved den nystartede linjen Transport og logistikk VG2 ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad, og ansvarlig for YFF (Yrkesfaglig fordypning) på VG1.
Frank Andersen er ansvarlig for bransjelære ved den nystartede linjen Transport og logistikk VG2 ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad, og ansvarlig for YFF (Yrkesfaglig fordypning) på VG1.

Den nye linjen Transport og Logistikk VG2 ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad kom i gang i august 2021 i nye lokaler, og med nytt utstyr. Til det siste hører tre trucker, to elektriske jekketraller og en simulator for truck, lastebil og personbil.

– VG2-elevene her er også ute i bedrift en dag i uka, og opplæringen de får har kompetanse som yrkessjåfør, logistikkoperatør eller kranfører som sluttresultat, forteller han.

Simulatoren populær

Av de tolv elevene på linjen nå, har fem valgt å satse på å bli yrkessjåfør, fem har valgt logistikk og to vil bli kranførere.

– Ingen har valgt buss, så det er en løpebane som tydeligvis ikke frister veldig for tiden.

– Sjåførmangel og gode jobbutsikter er ikke nok?

– Nei, det ser ikke slik ut. Vi jobber mye med å promotere dette, og hadde blant annet en opplæringsmesse nylig med fokus på både buss og lastebil. Her hadde vi også innslag med «Følg drømmen, ikke strømmen.» Simulatoren hadde vi også med, og den var det mange som prøvde seg i, sier Andersen, og legger til:

– Vi opplevde besøket på messen som veldig positivt, men vi vet jo ikke hvor vellykket det var før vi faktisk ser søkertallene for neste opptak.

Lærling forteller

Han jobber også iherdig for å motivere elever på VG1 med Yrkesfaglig fordypning i Transport og logistikk.

– Ja, her har vi tretten elever som lukter på fagene, og som vi prøver å få videre til Transport og logistikk. Det er mye jobb, vi starter jo fra null og har ennå ikke noe nettverk. Dermed må vi prøve å påvirke så godt vi kan gjennom Yrkesfaglig fordypning og – ikke minst – ved å få komme ut i bedrifter og se i praksis hva disse fagene er. Nylig besøkte vi Borg Havn, og snart skal vi til både Bring og Kingsrød Transport, mens Asko har bedt om å få besøke oss og se hvordan vi jobber.

– Hvordan foregår slike bedriftsbesøk?

– Ofte ved at en lærling forteller om arbeidsplass og yrke sammen med for eksempel bedriftens tekniske leder. På Borg Havn var vi så heldige å møte en lærling som hadde veldig gode opplevelser å fortelle om – han hadde allerede fått fast jobb der.

– Elevene reagerer stort sett positivt på å komme ut i bedrifter og selv se at det den «dumme» læreren hadde sagt, faktisk stemmer.

– Hvilken bakgrunn har elevene deres?

– Noen av dem er sønner av folk som driver virksomhet i transportnæringen, og disse er vanligvis godt motivert til å være en naturlig rekruttering for bedriften, sier Andersen, som driver den nye Transport og logistikk-linjen sammen med Thomas Scheie.

Mange fristelser

Andersen understreker at motivasjon er et nøkkelord for å lykkes.

– Vi opplever tydelig at det er tyngre å nå frem med motivasjon i dag enn det var for noen år siden. Dette er nok følgen av en utvikling som har gått over tid, og der yrkesstolthet og respekt samtidig er blitt litt borte underveis.

– Hva er årsaken til dette?

– Det er i alle fall ingen tvil om at det er langt flere fristelser som konkurrerer om ungdommens interesse i dag enn før. Dette stiller naturligvis krav til oss om å bli flinkere til å fylle dagene med temaer som interesserer.

– Første året med ny linje – hva er målsettingen?

– Målet nå er først og fremst å lage en mal for fortsettelsen, basert på hva vi ser fungerer. Så er ønsket å få opp elevtallet og få flest mulig ut i jobb i næringslivet. Det er ofte en krevende vei, men til gjengjeld varmer det et gammelt lærerhjerte hver gang vi ser at elever lykkes.

– Skolens satsing på den nye linjen er et uttrykk for at det har blitt mer og mer fokus på transport og logistikk, og elevene får god drahjelp for å ta førerkort, noe som er viktig blant annet når det skal søkes om lærlingeplass, sier Frank Andersen.

Snart skal Transport og logistikk-linjen utvide med et tilbud om voksenopplæring til fagbrev.

SJÅFØRSPIRE: – Sjåføryrket er både spennende og sikkert, sier Fredrik Pettersen.
SJÅFØRSPIRE: – Sjåføryrket er både spennende og sikkert, sier Fredrik Pettersen.

– Spennende og sikkert yrke

Fredrik Pettersen (17) satser på å bli lastebilsjåfør.

17-åringen er litt arvelig belastet også, med både en far og en farfar i dette yrket.

– Jeg synes sjåføryrket byr på mye frihet, men da frihet under ansvar, sier han til YrkesBil.

Praktiske inntrykk fra yrket har han hentet gjennom utplassering hos Petter Iversby Transport i Sarpsborg, som hovedsakelig kjører stykkgods, blant annet for Europris.

Sjåføryrket ser han på som en sikker yrkesvei, noe ikke minst mangelen på kvalifiserte sjåfører bekrefter.

Utdanningsløpet fortsetter til våren:

– Da blir det 19 uker på en landslinje med kjøreopplæring på tungbil og alt som hører med til det. Deretter blir det å begynne å kjøre – og jeg gleder meg veldig, fastslår Fredrik.

Powered by Labrador CMS